Baneudvalg og Banepanel

Vision og målsætning Svendborg Golf Klubs baneanlæg

Baneudvalget

Baneudvalget arbejder for at klubben, til enhver tid, har en velholdt, spændende og spillemæssig god bane.
Vi gør det ved løbende at mødes i udvalget, hvor vi sammen med chefgreenkeeperen gennemgår tiltag, der kan tilgodese klubbens, men også greenfee spillernes ønsker og krav. Dette dog under hensyntagen til økonomien.

Baneudvalgets opgaver er desuden beskrevet i Håndbog for bestyrelse, som ligger på hjemmesiden, under afsnittet Forretningsorden for baneudvalg.

Udvalgsformand:

Medlemmer af udvalget:

 • Repræsentant fra bestyrelsen: Claus Bjerregaard
 • Chefgreenkeeper: Kenneth Andersen
 • Træner: Rolf Pedersen
 • Fast ekstern konsulent (DGU) Allan Brandt

Organisatorisk ser det således ud:
Bestyrelsen -> Baneudvalget -> Banepanelet -> grupper i klubben og medlemmer
Baneudvalget refererer til bestyrelsen og informeres/inspireres af banepanelet, for at kunne arbejde på et bredt funderet meningsgrundlag.

Banepanelet

Banepanelet sammensættes af baneudvalget og repræsentanter for følgende grupper i klubben:

 • Mandagsherrer – Kenneth Kiel
 • Tirsdagsdamer – Gitte Borgermann
 • Seniorklubben – Flemming Mikkelsen
 • Kaniner – Svend Aage  Sparrewath
 • Torsdagsturneringen  – Peder Christiansen
 • Juniorer – Frederik Rosenqvist Henriksen
 • Klubuafhængige – Bent T. Mortensen og Uffe Jeppesen
 • Bestyrelsen – Ulla Larsen

Grupperne vælger selv deres repræsentanter, der indkaldes til møde to gange om året – forår inden sæsonstart og efterår efter afslutningen.