Baneudvalg

Baneudvalget

Baneudvalget arbejder for at klubben, til enhver tid, har en velholdt, spændende og spillemæssig god bane.
Vi gør det ved løbende at mødes i udvalget, hvor vi sammen med chefgreenkeeperen gennemgår tiltag, der kan tilgodese klubbens, men også greenfee spillernes ønsker og krav. Dette dog under hensyntagen til økonomien.

Baneudvalgets opgaver er desuden beskrevet i Håndbog for bestyrelse, som ligger på hjemmesiden, under afsnittet Forretningsorden for baneudvalg.

Udvalgsformand:

Medlemmer af udvalget:

 • Repræsentant fra bestyrelsen: Thomas Gulløv Longhi
 • Chefgreenkeeper: Kenneth Andersen
 • Træner: Rolf Pedersen
 • Fast ekstern konsulent (DGU) Allan Brandt

Organisatorisk ser det således ud:
Bestyrelsen -> Baneudvalget -> Banepanelet -> KIK’er og medlemmer
Baneudvalget refererer til bestyrelsen og informeres/inspireres af banepanelet, for at kunne arbejde på et bredt funderet meningsgrundlag.

Banepanelet

Banepanelet sammensættes af baneudvalget og repræsentanter for følgende KIK’er:

 • Mandagsherrer – Kenneth Kiel
 • Tirsdagsdamer – Gitte Borgermann
 • Seniorklubben – Flemming Mikkelsen
 • Kaniner – Svend Aage  Sparrewath
 • Torsdagsturneringen  – NN
 • Juniorer – NN
 • Klubuafhængige – Bent T. Mortensen og Uffe Jeppesen

KIK’erne vælger selv deres repræsentanter, der indkaldes til møde to gange om året – forår inden sæsonstart og efterår efter KIK afslutning.

Næste møde i Baneudvalget:

Afv. dato

Næste møde i Banepanelet: 

Onsdag den 26. oktober

Referater fra møder i Baneudvalget:

220919 referat af Baneudvalgsmøde

220803 referat af konstituerende Baneudvalgsmøde

220210 referat af Baneudvalgsmøde

211122 referat af Baneudvalgsmøde

210818 referat af Baneudvalgsmøde

201123 referat af Baneudvalgsmøde

201020 referat af Baneudvalgsmøde

200519 referat af Baneudvalgsmøde