Baneudvalg og Banepanel

Baneudvalget

Baneudvalget arbejder for at klubben, til enhver tid, har en velholdt, spændende og spillemæssig god bane.
Vi gør det ved løbende at mødes i udvalget, hvor vi sammen med chefgreenkeeperen gennemgår tiltag, der kan tilgodese klubbens, men også greenfee spillernes ønsker og krav. Dette dog under hensyntagen til økonomien.

Baneudvalgets opgaver er desuden beskrevet i Håndbog for bestyrelse, som ligger på hjemmesiden, under afsnittet Forretningsorden for baneudvalg.

Udvalgsformand:

Medlemmer af udvalget:

 • Repræsentant fra bestyrelsen: Claus Bjerregaard
 • Chefgreenkeeper: Mikkel Fredslund
 • Træner: Rolf Pedersen
 • Fast ekstern konsulent (DGU) Allan Brandt

Organisatorisk ser det således ud:
Bestyrelsen -> Baneudvalget -> Banepanelet -> grupper i klubben og medlemmer
Baneudvalget refererer til bestyrelsen og informeres/inspireres af banepanelet, for at kunne arbejde på et bredt funderet meningsgrundlag.

Banepanelet

Banepanelet sammensættes af baneudvalget og repræsentanter for følgende grupper i klubben:

 • Mandagsherrer – Kristian Dreier
 • Tirsdagsdamer – Bente S. Volder
 • Seniorklubben – Flemming Mikkelsen
 • Kaniner – Svend Aage  Sparrewath
 • Torsdagsturneringen  – Peder Christiansen
 • Juniorer – Frederik Rosenqvist Henriksen
 • Klubuafhængige – Bent T. Mortensen
 • Klubuafhængige – Flemming Bay
 • Klubuafhængige – Thomas Gulløv Longhi
 • Bestyrelsen – Ulla Larsen

Grupperne vælger selv deres repræsentanter, der indkaldes til møde to gange om året – forår inden sæsonstart og efterår efter afslutningen.