Наши партнеры

Lokale regler

Midlertidige Lokalregler om spil med lejeforbedring

Der lægges op på Fairway og i semi-rough jf. nedenstående midlertidige lokalregler:

Standard lokalregel E-3

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til semirough højde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Vedrørende Handicapregulering:

Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med disse Lokale Regler.

Lokale regler

Banemarkeringer
Hvide pæle: Out of Bounds
Røde/gule pæle: Strafområder
Blå pæle: Areal under Reparation
Grøn top: Område med spilleforbud

1. Out of Bounds grænsen på hul 11, 14, og 16 er defineret af den banenære kant af stendiget
2. Gule/røde afstandsplader i fairway behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1.
3. En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af jernbanen på hul 7, 12 og 13 (på 18-hullers banen), er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.
4. Stendiger på banen, som ikke er out of bounds, behandles om integrerede genstande.
5. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1
6. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E5 (se opslag ved at klikke her) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen ellers skønnes mistet. (”Fairway” er græs i det generelle område, klippet i fairwayhøjde eller lavere, inkl. Hullets tee-områder).

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf

Greenkeeperne har forkørselsret. Vent med at slå til du er sikker på at de er uden for rækkevidde, eller vent til der gives signal.
Råb altid ”FORE” og signalér med armene hvis bolden kommer tæt på.

Husk Klokken på følgende huller, 1, 5, 11, 12 & 18 der må ikke slås før klokken har ringet.

Afstandsmarkeringer
Gul markering i fairway og gul/sort pæl i semirough indikerer 150m til forkant af green.
Rød markering i fairway og rød/sort pæl i semirough indikerer 100m til forkant green.

Ordensregler
1.  Alle spillere er forpligtet til at holde sig informeret om ordensforskrifter, opslag, skiltning etc. og følge disse. Overtrædelse kan medføre karantæne.

2.  Vis hensyn: Ingen må spille før spillerne foran eller greenkeeper er uden for rækkevidde. Ligeledes må der ikke slås bolde på driving range, når der samles bolde.

3. Der må kun anvendes soft-spikes på banen.

4.  Banens huller skal spilles i rækkefølge.

5. I weekends og på helligdage har 2-bolde ikke fortrinsret. Det henstilles, at der spilles 3- eller 4-bolde.

6. Der må ikke drives/spilles, når toget passerer, samt ved trafik på offentlig vej ved hullerne 15, 17 og 18.

7. Det er forbudt:
a. at betræde jernbanearealet indenfor Out Of Bounds.
b. at betræde Hvidkildes arealer. Bolde, der fra 8., 9., 10., 11., 14., og 16. hul bliver slået ind på Hvidkildes eller andres arealer, må ikke hentes.
Overtrædelse af a eller b medfører øjeblikkelig bortvisning og karantæne.

8.  Efter brug skal hele riven placeres i bunkeren.