Kaninerne

Rigtig hjertelig velkommen til den nye sæson for kaninmatcher. Vi glæder til at se mange nye medlemmer og vi glæder til os at hilse på vore mange stabile erfarne golfspillere, der som hidtil yder en stor indsats for at vore nye medlemmer føler sig velkomne i vores dejlige golfklub. 

I lighed med forrige sæson spiller vi hver onsdag på 9 – huls banen. Der kræves ingen tilmelding på forhånd, du møder blot op og afleverer dit scorekort sammen med et turneringsgebyr på kr. 25,-.(i kontanter). Vi sender 3-bolde ud i tidsrummet kl. 16.00 – 18.00.  

Den sidste onsdag i månederne april, maj, juni, juli, august og september spiller vi 9 huller på vores 18 huls bane, så alle får lejlighed til at prøve den ”store” bane. Når vi spiller på 18 huls banen afslutter vi med fælles spisning og med uddeling af præmier. Turneringen starter hver gang med mødetid kl. 15.30 og med gunstart kl. 16.00 og der skal ske tilmelding i Golfbox – FØLG MED PÅ OPSLAGSTAVLEN OG HJEMMESIDEN. 

FORÅRETS OG EFTERÅRETS KANIN 

Som noget nyt udnævner vi forårets kanin den sidste onsdag i juni måned og efterårets kanin den sidste onsdag i september. 

Forårets kanin findes ved at lægge de 5 bedste resultater fra april, maj og juni sammen. 

Efterårets kanin findes ved at lægge de 5 bedste resultater fra juli, august og september sammen. 

Årets kanin udnævnes den sidste onsdag i september. Her gælder det om at have spillet flest kaninrunder i hele sæsonen. 

 Vi udnævner selvfølgelig også forårets og efterårets handicapspiller 😊, 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle her om onsdagen, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen.