Regler for Fynske Kaniner

 

Deltagere:

Blommenslyst, Vestfyn, Skt. Knud, Odense, Eventyr, Lillebælt, Langesø, Barløseborg, Midtfyn, Langeland, Svendborg, Sølykke og Faaborg Golfklub.

Alder:

Over 18 år inden den 1. januar det pågældende turneringsår.

Flexmedlemmer:

Den arrangerende klub af en match afgør vilkår for flexmedlemmers deltagelse i matchen (greenfee mv.)

Prøvemedlemmer:

Prøvemedlemmer der har ret til at spille stor/lille bane, inkl. regelprøve, kan deltage i kaninturneringen.

Handicapindex:

HCP 36,1 – 72

Spillere over handicap 54, spiller i handicap

En spiller, som spiller sig ned under hcp. 36,1 indenfor 6 dage inden en match, må deltage i matchen, men skal spille i sit nye hcp.

Hjemmeklubben bestemmer hvilke tee-steder der spilles fra.

Spilleform:

9 hullers stableford. Gunstart.

Der spilles i 3 puljer.

Matcherne spilles med deltagelse af alle hold i puljen på samme bane, dermed har man kun én hjemmematch, men 3-4 udematcher.

Hver klub skal stille med min. 4 – max. 9 spillere

Ved ulige antal spillere pr. hold, udgår de laveste scorer på det hold med de fleste spillere.

Sammensætningen i hver bold, skal som udgangspunkt bestå af en spiller fra hver klub.

Socialt samvær/spisning:

Det sociale samvær aftales fra gang til gang klubberne imellem.

Prisen for spisning skal være aftalt (så vidt muligt max. kr. 90).

Der skal foreligge bindende tilmelding til spisning samtidig med fremsendelse af deltagerliste.

Ægtefælle/ven/veninde kan også deltage i spisningen og tilmelding er ligeledes bindende.

Turneringsfee:

Der er ingen turnerings- eller greenfee.

Tidspunkt:

Fortrinsvis søndage med mødetid kl.14,30 med start kl.15,00

Datoerne aftales ved kaninledernes opstartsmøde.

Afslutningsmatch:

Der spilles finale om kaninmesterskabet mellem de 3 puljevindere

Afslutningsmatchen er åben for alle spillere, som har deltaget på hold i turneringen, også selv om de er blevet handicapspillere. Alle kaninledere kan også deltage.