KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING FOR DGU-MEDLEMMER

Tryg Forsikring og Dansk Golf Union samt DIF har indgået aftale om en kollektiv ansvarsforsikring. Forsikringen omfatter golfspillere med aktivt medlemskab af en golfklub tilsluttet DGU.  Du kan læse om dette hos DGU.

Og hos Tryg.

Hvem gør hvad – når skaden er sket?

Kommer en golfspiller til at skade andre personer eller deres ting
foretages følgende:

  • Klubsekretariatet skal anmelde skaden på den kollektive ansvarsforsikring
  • Golfspilleren, der har forvoldt skaden, skal samtidig anmelde skaden på sin private ansvarsforsikring
  • Har skadelidte tegnet tings- eller personforsikring for det skaderamte, skal skaden også anmeldes til skadelidtes eget selskab. Herefter ordner selskaberne sagen indbyrdes

Her kan du anmelde skaden: Skadeanmeldelse