Procedurer & Vejledninger

Svendborg Golf Klub har en lang række fast vedtagne procedurer og retningslinjer for at drive klubben. Vi vil løbende offentliggøre, og opdatere disse retningslinjer således at medlemmerne hele tiden kender forretningsgangen for forskellige scenarier for klubben. Du finder dem enkeltvis herunder.

Buggy

Anbefalede rundetider SGK

Brug af greenfee for bestyrelsen

Brugervejledning til tidsbestilling

Flagregulativ for Svendborg Golf Klub

GolfBox.dk App – Vejledning til bestilling og bekræftelse af tid via App’en.

Golfbox: Indberet score via internettet (hjemmefra)

Golfbox: Indberet score via touchskærm (i klubben)

Golfbox: Login

Golfbox: Opdater stamdata i (Adresse, e-mail osv.)

Golfbox: Tidsbestilling på internettet (hjemmefra)

Golfbox: Tidsbestilling via Touchskærm (I klubben)

Handelsbetingelser Svendborg Golf Klub

Hole In One Procedure

Procedure for tilbagebetaling af kontingent ved dødsfald

Kommunikationsplatforme SGK

ordens-og-etiketteregler-for-svendborg-golf-klub-opd2016

Procedure for tegning af sponsoraftaler for Svendborg Golf Klub

Procedure for Glemte sager

Regler vedr. skift af medlemskategori i Svendborg Golf Klub..

Retningslinier bagskabe

retningslinier-klubber-i-klubben-opd2016

SGK opmærksomheds politik

Tjekliste til turneringsledere i SGK

Vejledning indberet scores

Vejledning scoreindtastning via PC