Procedurer & Vejledninger

Svendborg Golf Klub har en lang række fast vedtagne procedurer og retningslinjer for at drive klubben. Vi vil løbende offentliggøre, og opdatere disse retningslinjer således at medlemmerne hele tiden kender forretningsgangen for forskellige scenarier for klubben. Du finder dem enkeltvis herunder.

Indberet score via Web_Internettet

Anbefalede rundetider SGK

Flagregulativ for Svendborg Golf Klub

Handelsbetingelser Svendborg Golf Klub

Procedure for tilbagebetaling af kontingent ved dødsfald

Ordens-og-etiketteregler-for-svendborg-golf-klub-opd2016

Regler vedr. skift af medlemskategori i Svendborg Golf Klub

Retningslinjer Bagskabe

Kommunikation i Svendborg Golf Klub 2023

Diverse uddannelser:

Program Lokal Junior- og Begyndertræneruddannelse 2023