Tirsdagsdamer

Værd at vide om Tirsdagsdamerne!

Alle kvinder over 21 år med handicap max. 42,0 er meget velkomne i Tirsdagsdamerne.

Der spilles i A- B- og C-række. (A hcp: -3,0 – 23,5, B hcp: 23,6– 30,5 og C hcp: 30,6 – 42,0)

Kontingent: 350 kr. årligt som betales til Mobilepay 28515561

En gang om måneden holder vi KLUBAFTEN. Vi starter ca. kl. 19.00. Vi spiser og hygger os sammen og undervejs er der uddeling af sponsorpræmier og præmiechecken. Når man tilmelder sig spil på klubaften, er man automatisk tilmeldt til fællesspisningen.

Er du interesseret, håber vi, du vil tilmelde dig på TD-turnering på golfbox. Du skal være meget velkommen.

Vi spiller første gang tirsdag den 5. april 2022. Sæsonen slutter den 27. september 2022.

Månedsprogrammer og øvrige arrangementer kan læses her på hjemmesiden – men også på Tirsdagsdamernes opslagstavle i klubhuset!

Tilmelder du dig Tirsdagsdamernes Nyhedsbrev får du nyhederne pr. mail. (Tilmeld til Tirsdagsdamerne5700@gmail.com)
Turneringerne er åbne. Det vil sige at gæstespillere udefra samt medlemmer af SGK som ikke er medlem af TD, kan deltage mod betaling af den til enhver tid given TD turneringsgæstefee, blot hcp og aldersgrænse er opfyldt. Man deltager ikke i præmierækken.

Vi glæder os til at se dig!

Spilletidspunkter / spilleformer mm.

Fortrinsret:

Formiddag:  kl. 10.57-12:22

Eftermiddagsspil:  kl 15:12 – 16:20

Tilmeld dig i golfbox under klubturneringer, senest søndagen før kl. 20:00. Husk at skrive om du spiller:

Tidlig = formiddagsspil
Sent = Eftermiddagsspil

Du vil senest tirsdag kl. 9:00 modtage starttid til den pågældende dag.

Husk at tage målebånd – flag mm. med ud hvis der er nærmest hul – længste drive eller andet sjov på dagen.

Der vil være enkelte spilledage hvor vi kun har fortrinsret fra kl. 14:04 – 16:20. Se spilleplanen 🙂

Vi spiller stableford, slagspil og forskellige former for holdspil.

Alle stableford- og slagspilturneringer er tællende, det vil dog sige at vi fratrækker de 3 dårligste runder/fravær i den gennemgående match, således at alle har mulighed for at være fraværende uden at det går ud og den gennemgående turnering. Slagspilturneringer vil dog blive omregnet til stablefordpoint i den gennemgående turnering.

Spil på Klubaftener og udflugter er ikke tællende turneringer.

Særlige arrangementer

Klubaften. (se nærmere under ‘TD-klubaften)

En gang om måneden holder vi klubaften.
Vi spiser ca. kl. 19.00. ( alle skulle gerne have spillet færdig der)
Vi spiser og hygger os sammen og undervejs er der uddeling af sponsorpræmier og præmiechecks.
Vi spiller kun forskellige spil som det fremgår af Turneringsplanen. ( Se turneringsplan for sæsonen)
Tilmelding på golfbox, senest søndagen før kl. 20:00 af hensyn til maden.

Når man tilmelder sig spil på klubaften, er man automatisk tilmeldt spisning som pt. er 130 kr. incl. kaffe

Sommer Cup Tirsdag d. 20. juli 2021.

Sommercuppen afvikles i år d. 20. juli 2021 for 11. år i træk.. Der spilles 3×9 huller med 3 forskellige spilformer. ARRANGEMENTET VARER HELE DAGEN!
Her kræves tilmelding forud.
TILMELDING ER EFTER ‘FØRST TIL MØLLE’ princippet, da der er loft over deltagerantal. Tilmelding via golfbox, efter 24 tilmeldte sættes man på venteliste

Årets udflugter:

D. 8/6-21 går turen til Langelands Golfklub, hvor vi håber at gentage succesen fra 2020 🙂

D. 13/7-21 går turen til Langesø Golfklub ( spil-billig-uge i Svendborg golfklub)

Nærmere herom senere.

I 2021 har vi følgende sponsorer:

27. april:

25. maj: Tryde Andrés, Svendborg, Link: https://www.trydeandres.dk/

29. juni: Beauty By Nature, Strandstien 4, Lundeborg,  Link: https://www.bbn.dk/

20. juli: Nima Reklame ApS v. Marianne og Flemming Jensen, Link: https://nimashop.dk/

31. august: Søren Olsen Textil A/S v. Inger og Søren Olsen, Link: https://sorenolsentextil.com/

28. september: Sydbank Svendborg, Link: https://www.sydbank.dk/privat

Proshoppen v. Luise og Ebbe Vej, Link: https://svendborggolfklub.dk/svendborg-golfshop/

Fra 1993: Gennemgående turnering: De 4 Årstider, Kattesundet 3,  Svendborg