Tirsdagsdamer

Værd at vide om Tirsdagsdamerne!

Alle kvinder med handicap max. 42,0 er meget velkomne i Tirsdagsdamerne.

Der spilles i A- B- og C-række. (A hcp: 0 – 22,0, B hcp: 22,1 – 28,0  og C hcp: 28,1 – 42,0)

Kontingent og matchfee udgør kr. 350,00 i 2021, som betales ved sæsonens start til mobilnr. 28 51 55 61.
Ved senere opstart skal betalingen selvfølgelig først ske inden du spiller 1. gang.

Er du interesseret, håber vi du sender os en mail til tirsdagsdamerne5700@gmail.com. Du skal være meget velkommen.

April er en gratis prøvemåned for alle evt. nye medlemmer.

Vi spiller første gang tirsdag den 6. april 2021, hvis vejret tillader det. Sæsonen slutter september/oktober 2021.

Månedsprogrammer og øvrige arrangementer kan læses her på hjemmesiden – men også på Tirsdagsdamernes opslagstavle i klubhuset! Tilmeld dig Tirsdagsdamernes Nyhedsbrev, så er du hele tiden opdateret 🙂

(Tilmeld til Tirsdagsdamerne5700@gmail.com)

Turneringerne er åbne. Det vil sige at gæstespillere udefra kan deltage hvis de opfylder hcp. grænsen. Disse betaler normal greenfee samt turneringsfee kr. 30, men deltager ikke i præmierækken. Så her er en mulighed for at tage en veninde fra en anden golfklub med!

SGK – medlemmer, som ikke er medlem af Tirsdagsdamerne, kan deltage i turneringerne mod betaling af den til enhver tid givne turneringsfee blot hcp. grænsen er opfyldt – Disse spillere deltager hverken i dagens præmierække eller i den gennemgående turnering.

Besøg os på :  Svendborg Golfklub – Klubliv – Tirsdagsdamerne

https://svendborggolfklub.dk/tirsdagsdamer/

Vi glæder os til at se dig!

Scroll venligst videre for yderligere info 🙂

Spilletidspunkter / spilleformer mm.

Vi spiller turnering hver tirsdag.

Fortrinsret:

Formiddag:  kl. 11:20-12:10

Eftermiddagsspil:  kl 15:00 – 16:00

Tilmeld dig i golfbox under klubturneringer, senest mandagen før kl. 20:00. Husk at skrive om du spiller:

Tidlig = formiddagsspil
Sent = Eftermiddagsspil

Du vil senest tirsdag kl. 9:00 modtage starttid til den pågældende dag.

Husk at tage målebånd – flag mm. med ud hvis der er nærmest hul – længste drive eller andet sjov på dagen.

I sæsonen 2020 er vi påvirket af coronakrisen og ved derfor ikke hvor mange sponsorturneringer vi har.

Vi spiller stableford, slagspil og forskellige former for holdspil.

Alle stableford- og slagspilturneringer er tællende, det vil dog sige at vi fratrækker de 3 dårligste runder/fravær i den gennemgående match, således at alle har mulighed for at være fraværende uden at det går ud og den gennemgående turnering. Slagspilturneringer vil dog blive omregnet til stablefordpoint i den gennemgående turnering.  Spil på Klubaftener er ikke tællende turneringer.
I sæsonen 2020 vil der derfor være max. 18 tællende runder til den gennemgående turnering.

Særlige arrangementer

Klubaften. (se nærmere under ‘TD-klubaften)

En gang om måneden holder vi klubaften.
Vi spiser ca. kl. 19.30. ( alle skulle gerne have spillet færdig der)
Vi spiser og hygger os sammen og undervejs er der uddeling af sponsorpræmier og præmiechecks.
Vi spiller kun forskellige spil som det fremgår af Turneringsplanen. ( Se turneringsplan for sæsonen)
Tilmelding på golfbox, senest torsdagen før kl. 16:00 af hensyn til maden.

Når man tilmelder sig spil på klubaften, er man automatisk tilmeldt spisning som pt. er 130 kr. incl. kaffe

Sommer Cup Tirsdag d. 21. juli 2020.

Sommercuppen afvikles i år d. 21. juli 2020 for 10. år i træk.. Der spilles 3×9 huller med 3 forskellige spilformer. ARRANGEMENTET VARER HELE DAGEN!
Her kræves tilmelding forud.
TILMELDING ER EFTER ‘FØRST TIL MØLLE’ princippet, da der er loft over deltagerantal. Tilmelding via golfbox, efter 24 tilmeldte sættes man på venteliste

Årets udflugter hhv. d. 9. juni og d. 7. juli 2020.

Vi lave i 2020 2 stk. 1-dags udflugter.
D. 9. juni kører vi til Langelands Golfklub og d. 7. juli kører vi til Odense Golfklub.

Nærmere herom senere.

I 2020 har vi følgende sponsorer:

09-06-2020: Udflugten til Langeland: Tryde Andrés, Svendborg, Link: https://www.trydeandres.dk/

30-06-2020: Beauty By Nature, Strandstien 4, Lundeborg,  Link: https://www.bbn.dk/

21-07-2020: Nima Reklame ApS v. Marianne og Flemming Jensen, Link: https://nimashop.dk/

25-08-2020: Søren Olsen Textil A/S v. Inger og Søren Olsen, Link: https://sorenolsentextil.com/

29-09-2020: Sydbank Svendborg, Link: https://www.sydbank.dk/privat

Proshoppen v. Luise og Ebbe Vej, Link: https://svendborggolfklub.dk/svendborg-golfshop/

Fra 1993: Gennemgående turnering: De 4 Årstider, Kattesundet 3,  Svendborg