Tirsdagsdamer

Værd at vide om Tirsdagsdamerne!

Alle kvinder med handicap max. 42,0 er meget velkomne i Tirsdagsdamerne.

Der spilles i A- B- og C-række. (A hcp: 0 – 21, B hcp: 21,1 – 27 og C hcp: 27,1 – 42,0)

Kontingent  + matchfee kr. 350,00 i 2020, som betales ved sæsonens start.

Er du interesseret, håber vi, du vil møde op. Du skal være meget velkommen.

April er en gratis prøvemåned for alle evt. nye medlemmer.

Vi spiller første gang tirsdag den 4. april 2020, hvis vejret tillader det. Sæsonen slutter tirsdag d.  29. september 2020.

Månedsprogrammer og øvrige arrangementer kan læses her på hjemmesiden – men også på Tirsdagsdamernes opslagstavle i klubhuset! Tilmeld dig Tirsdagsdamernes Nyhedsbrev, så er du hele tiden opdateret 🙂

(Tilmeld til Tirsdagsdamerne5700@gmail.com)

Turneringerne er åbne. Det vil sige at gæstespillere udefra kan deltage hvis de opfylder hcp. grænsen. Disse betaler normal greenfee samt turneringsfee kr. 30, men deltager ikke i præmierækken. Så her er en mulighed for at tage en veninde fra en anden golfklub med!

SGK – medlemmer, som ikke er medlem af Tirsdagsdamerne, kan deltage i turneringerne mod betaling af den til enhver tid givne turneringsfee blot hcp. grænsen er opfyldt – Disse spillere deltager hverken i dagens præmierække eller i den gennemgående turnering.

Besøg os på :  Svendborg Golfklub – Klubliv – Tirsdagsdamerne

https://svendborggolfklub.dk/tirsdagsdamer/

Vi glæder os til at se dig!

Scroll venligst videre for yderligere info 🙂

Spilletidspunkter / spilleformer mm.

Vi spiller turnering hver tirsdag.

Formiddagsspil: kl. 11.23 – 12:05:  

Aflevér dit scorekort senest kl. 11:00 til matchledelsen som sætter hold.

Husk at skrive jer på tilmeldingslisten om I spiller 18 huller eller 9 huller.

Husk at tage målebånd – flag mm. med ud hvis der er nærmest hul – længste drive eller andet sjov på dagen.

Eftermiddagsspil: Fortrinsret kl 15.04 – 16.03  (Tiderne kan justeres i forhold til antal deltagere efter sæsonstart!)

I sæsonen 2019 har vi 6 sponsorturneringer.

Vi spiller stableford, slagspil og forskellige former for holdspil.

Alle stableford- og slagspilturneringer er tællende, det vil dog sige at vi fratrækker de 3 dårligste runder/fravær i den gennemgående match, således at alle har mulighed for at være fraværende uden at det går ud og den gennemgående turnering. Slagspilturneringer vil dog blive omregnet til stablefordpoint i den gennemgående turnering.  Spil på Klubaftener er ikke tællende turneringer.
I sæsonen 2019 vil der derfor være max. 18 tællende runder til den gennemgående turnering.

Særlige arrangementer

Klubaften. (se nærmere under ‘TD-klubaften)

En gang om måneden holder vi klubaften.
Vi starter ca. kl. 19.00. Vi spiser og hygger os sammen og undervejs er der uddeling af sponsorpræmier og præmiechecks.
Se opslag med tilmelding på Tirsdagsdamernes opslagstavle,eller tilmeld dig på Tirsdagsdamerne5700@gmail.com.
Vi spiller kun forskellige spil som det fremgår af Turneringsplanen. ( Se turneringsplan for sæsonen)

Sommer Cup Tirsdag d. 14. juli 2020.

Sommercuppen afvikles i år d. 14. juli 2020 for 10. år i træk.. Der spilles 3×9 huller med 3 forskellige spilformer. ARRANGEMENTET VARER HELE DAGEN!
Her kræves tilmelding forud.
TILMELDING ER EFTER ‘FØRST TIL MØLLE’ princippet, da der er loft over deltagerantal. Kun tilmelding via liste i klubben

Årets udflugt d. 28. – 29. august 2020.

Vi har en årlig udflugt, som vi i år igen vil blive en 2 dages tur.

Nærmere herom senere.

TD – Sponsorer 2019

I 2019 har vi følgende sponsorer:

28-05-2019: Proshoppen v. Luise og Ebbe Vej, Link: https://svendborggolfklub.dk/svendborg-golfshop/

25-06-2019: Beauty By Nature, Strandstien 4, Lundeborg,  Link: https://www.bbn.dk/

16-07-2019: Nima Reklame ApS v. Marianne og Flemming Jensen, Link: https://nimashop.dk/

27-08-2019: Søren Olsen Textil A/S v. Inger og Søren Olsen, Link: https://sorenolsentextil.com/

28-09-2019: Sydbank Svendborg, Link: https://www.sydbank.dk/privat

Fra 1993: Gennemgående turnering: De 4 Årstider, Kattesundet 3,  Svendborg