Tirsdagsdamernes generalforsamling

Tirsdag 29.sept 2020 kl. 18:15

Dagsorden:

Formanden byder velkommen.

 

Valg af ordstyrer.

Formandens beretning.

 

Kassereren fremlægger regnskab  til godkendelse.

 

Indkomne forslag — alle medlemmer kan aflevere forslag (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Valg til bestyrelsen:

På valg:

Ulla Elmelundmodtager genvalg

Charlotte Andersen – modtager genvalg

OBS!! – pladserne er åbne og ethvert medlem kan frem til og på selve generalforsamlingen komme med forslag.

Valg af 2 suppleanter. 

Tina Valentin – modtager genvalg

Anne Louise Jørgensen – modtager genvalg

 

Valg af revisor.

Eventuelt.

Bestyrelsen