Erhvervsklubben

Formål

Erhvervsklubbens formål er:

  • at skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt netværk, hvor erhvervsmæssige relationer styrkes gennem personlige bekendtskaber
  • at udvikle samarbejdet mellem Erhvervsklubbens medlemmer i et socialt og sundt kommercielt miljø
  • at medvirke til udvikling af Svendborg Golf Klub, f.eks. i form af donationer til projekter, der vurderes at være til gavn for klubben.

Vi lægger vægt på, at man primært spiller golf til Erhvervsklubbens arrangementer, så man derigennem lærer de andre medlemmer at kende.

Betingelser for medlemskab

Man kan blive medlem i Erhvervsklubben, når man er selvstændig erhvervsdrivende eller beslutningstager i en virksomhed. Medlemskabet er personligt og kan ikke deles mellem flere personer.

Arrangementer

Erhvervsklubben mødes til golf én gang om måneden, som er den tredje onsdag i hver måned i sæsonen.

Golfarrangementerne er primært 18-hullers runder. Spilform vil variere over året, og det tilstræbes, at der altid vil være præmier og spisning efterfølgende, så netværksdelen er i højsædet.

Erhvervsklubben har et givende samarbejde med andre Erhvervsklubber og dem mødes vi jævnligt med.

Derudover kan der, for de virksomheder der ønsker det, blive afholdt et virksomhedsbesøg, hvor man har mulighed for at promovere sin virksomhed overfor Erhvervsklubbens medlemmer

Bestyrelsen i Erhvervsklubben planlægger i vinterhalvåret den kommende sæsons aktiviteter.

Inden hvert arrangement, senest 14 dage før, vil der blive sendt indbydelse ud til Erhvervsklubbens medlemmer med beskrivelse af arrangementet og med seneste frist for tilmelding.

Tilmelding foregår altid på GolfBox

Alle medlemmer af Erhvervsklubben er velkommen til at medbringe en gæst/potentielt nyt medlem til Erhvervsklubben til alle disse arrangementer.

Vedtægter for Erhvervsklubben Svendborg Golf Klub