Наши партнеры

Medlemsstatistik

Hvert år den 30/9 samler Dansk Golf Union data sammen for klubbernes og deres medlemmer.
Du kan se medlemstal for Svendborg Golf Klub og andre klubber ved at følge linket
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/medlemsstatistik