Bestyrelsen i Svendborg Golf Klub 2024

Ulla Larsen

Ulla Larsen

Formand / FU

Mobil: 5170 0517
E-mail: ulla.larsen18@gmail.com

Finn Lørup

Finn Lørup

Næstformand / FU

Mobil: 2988 2015
E-mail: finn@loerup.dk

Claus Bjerregaard

Claus Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 2819 1822
E-mail claus.bjerregaard@me.com

Ingrid Strandby

Ingrid Strandby

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 4053 2630
E-mail: ingridstrandby@gmail.com

Kim Rasmussen

Kim Rasmussen

Bestyrelsesmedlem / FU

Mobil: 2029 4200
E-mail hellekim@bropillen.dk

Frederik R. Henriksen

Frederik R. Henriksen

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 5151 8286
E-mail frederikrosenqvist1@gmail.com

Karin Hübner

Karin Hübner

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 6126 6892
E-mail karin_hubner@hotmail.com

Tove Ecklon

Tove Ecklon

Suppleant

Mobil: 6126 9916
E-mail toveecklon@gmail.com

Jan Find Petersen

Jan Find Petersen

Projekter

Mobil: 4095 1074
E-mail janfindpetersen@gmail.com

Bestyrelsens ansvarsområder

Her kan du læse om hvordan bestyrelsen har organiseret sig og fordelt de forskellige områder imellem sig. Det betyder, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer er tovholdere for området og refererer aktiviteter mm. til bestyrelsen.

Der udarbejdes en ny efter konstitueringen af den nye bestyrelse.

LÆS MERE HER

Håndbog for bestyrelse og udvalg

En vejledning til bestyrelsen og de enkelte udvalgs kompetencer og arbejdsopgaver. Her finder du også visionen for klubben og for golfanlægget og en beskrivelse af forretningsordenen for bestyrelsen og FU (forretningsudvalg).

LÆS MERE HER