Frivillige i
Svendborg Golf Klub

For at kunne tilbyde de bedste rammer og faciliteter for vores medlemmer, er det nødvendigt for klubben at have en lang række frivillige som kan hjælpe med alt fra rengøring af buggys, afvikling af turneringer og deltagelse i udvalg.

Hvis du som medlem skulle have nogle timer til rådighed for klubben er du altid velkommen til at henvende dig i sekretariatet således vi kan afstemme forventninger til opgave, og skabe kontakten til det udvalg hvor arbejdet passer ind. Skriv på info@svendborg-golf.dk

Svendborg Golf Klub kan ikke fungere uden frivillige da de danner grobunden for det stærke klubliv og den gode oplevelse vi gerne vil give i Svendborg Golf Klub.

Selve udvalgene/klubber i klubben arbejder meget frit og agerer indenfor et evt. budget, eller er selvfinansierende. Alle udvalg har en styregruppe eller en formand som refererer til et bestyrelsesmedlem som i dagligdagen hjælper med at skabe de rammer som udvalgene.

Alle udvalg og klubber i klubben sender en repræsentant til udvalgsmøder to gange årligt. Et formøde forud for sæsonen, samt et evalueringsmøde efter sæsonen. Dette for at optimere forholdende for udvalg og klubber i klubben.

DET FORVENTER VI AF DIG

 • Du skal have interesse for arbejdet
 • Du skal være indstillet på at agere indenfor de relativt frie rammer, som Svendborg Golf Klub har sat op
 • Du er indstillet på at lægge et stykke arbejde for klubben og den visionsplan som klubben styrer efter

DET KAN DU FORVENTE DIG AF ARBEJDET

 • Mange gode oplevelser med glade mennesker
 • Deltagelse i kurser hvis det findes relevant
 • Indflydelse på løsningen af opgaverne i udvalget

SÅDAN SKAL DU VÆRE SOM PERSON

 • Du skal være god til at omgås mennesker
 • Du skal have et åbent sind
 • Du skal være fleksibel

HONORERING AF FRIVILLIGE

Klubben har i øjeblikket følgende udvalg/klubber i klubben

 • Mandagsherrer
 • Tirsdagsdamer
 • Seniorklub
 • Kaniner
 • Torsdagsturnering
 • Sports- og Turneringsudvalg
 • Begynderudvalg
 • Husudvalg
 • Rekrutteringsudvalg
 • Regionsgolf
 • Baneudvalg
 • Banepanel
 • Bestyrelsen