Boldopsamling drivingrange

I perioden 1. april til 30. oktober opsamles dagligt bolde på driving- range med undtagelse af torsdag

1 person i ca. 1 time dagligt

Boldene afleveres i boldvasker, som igangsættes

Klubben stiller mekanisk boldopsamler til rådighed

Holdet består af 12 – 18 personer

Opgaven kan udføres i de lyse timer

Tovholder sørger for arbejdsplan

Tovholder er Niels Egedal