Skraldespande på banen

Tømning af skraldespande på banen

1 person i ca. 2 timer to gange ugentlig

Udskiftning af affaldssække på banen. Påfyldning af vand og rensetablet i boldvaskere

Arbejdsbuggy stilles rådighed

Holdet består af 2 – 4 personer

Opgaven kan udføres i de lyse timer

Tovholder er Karen Sparrewath