Baneservice

Baneservice er klubbens serviceansigt på banen. Her arbejdes der med at reducere langsomt spil, tjekke at alle gæster har betalt og at medlemmerne bærer deres klubmærke på sin golfbag, samt har medbragt DGU-kort, Pitchfork og har bestilt/bekræftet deres starttid på klubbens baner.

Baneservicen er af bestyrelsen bemyndiget til:

  • At bortvise spillere uden gyldig spilletilladelse, spillere der ikke har betalt greenfee eller som ikke spiller med en bag pr. spiller.
  • At indberette ulovligt spil til hjemmeklubben
  • At skride ind ved langsomt spil og skade på bane.
  • At bede medlemmer uden DGU kort og klubmærke om at forlade banen og få bragt sine forhold i orden, før man igen kan spille banen.

Baneservice er ikke banepoliti, men besvarer selvfølgelig spørgsmål og vejleder gerne klubbens gæster og egne medlemmer.

Tovholder – Alf Krogsøe

Medlemmer af baneservice

Jørn Thomsen
Erling Pelle
Erik Hansen
Peter Wraae Poulsen
Alf Krogsøe
Flemming Schmidt
Jørgen Nimb
Torben Lemming