Buskrydning og beskæring

Buskrydning foregår i vækstsæsonen, medens beskæring normalt foregår udenfor golfsæsonen

2 personer i ca. 4 timer pr. uge

Buskrydning ved træer på fairway og semirough samt omkring bænke, affaldsstativer, boldvaskere mm.

Beskæring af træer og buske foregår ad hoc

Opgaven bør udføres i greenkeepernes arbejdstid

Holdet består af 6 – 8 personer

Tovholder sørger for arbejdsplan