Klippeteam

Fjernelse af græs og ukrudt i en omkreds om de nye træer og eventuelt vandes og gødes

Klipning af hække omkring Klubhus

4 personer i 4 timer hver 3 uge

Klipning omkring de nye træer ca. 7 gange i sæsonen. Hækkeklipning 2

gange årligt.

Opgaven kan udføres i de lyse timer.

Tovholder er Chefgreenkeeper