Klubhusudvalg

Lave treårige vedligeholdelsesplaner for klubhus, baglade og greenpergården.

3 personer ca. 4 timer årligt, + styring af opgaverne.

Udarbejdelse af årlige vedligeholdelse opgaver for det kommende år med anslået priser

senest 30 november, Styring af igangsatte opgaver

Opgaven kan udføres ad hoc.

Tovholder er Ulla Larsen

Referater af møder i Husudvalget:

Møde i husudvalget dec22