Grus omkring træer

Lave en ring af grus omkring træer på fairway og semirough, så buskrydning kan undgås

2 personer og udføres efter arbejdsplan

Kan udføres l de lyse timer

Tovholder er Jørn Thomsen

Udvalget består af

Anthony Eden
Kaj Jensen
Peder Hviid
Palle Pagel Hansen
Svend Erik Kracht
Leif Nymann Jensen