Bliv medlem

Bliv medlem

Er du interesseret i at blive medlem af Erhvervsklubben, så kontakt

Kontingent

Årligt kontingent for deltagelse i Erhvervsklubben er kr. 2.500, – plus moms, dette opkræves, som udgangspunkt i første kvartal. Ved indmeldelse senere på året opkræves kontingentet ved indmeldelse.

Kontingentet er fradragsberettiget.

Medlemsliste

Ved indmeldelse i Erhvervsklubben accepterer man at en liste med firmanavn og kontaktperson bliver tilgængelig på hjemmesiden.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Erhvervsklubben

2024 Erhvervsklubben SGK medlemsliste

Vedtægter

2023 Vedtægter for Erhvervsklubben Svendborg Golf Klub