Regler for superkaninerne

Matcherne spilles mellem de fynske golfklubber efter følgende retningslinjer.

Spilleform og spillere:

Hulspil over 18 huller, 6 spillere (3 damer og 3 herrer) på hvert hold

Der spilles 2 damesingler, 2 herresingler og 1 mixed foursome.

Matcherne spilles med fuldt handicap (mixed foursome), der beregnes som gennemsnit af begge spillere.

Handicap regler:

Spillere med handicapindex 36,1 til 45 kan som udgangspunkt benyttes. Dog må der bruges 2 spillere i handicap 33-36 i hver match. og 2 spillere i handicap 45,1 til 50, dog max 2 spillere i alt.

Der henstilles dog til at man kun bruger spillere fra 36,1 til 45.

Det handicap spilleren har 6 dage før en match er gældende for matchen. Dette gælder kun for spillere der ligger i handicap 33 til 50.

Turneringsprogram:

Finder du på hjemmesiden under Turneringsprogram for Super Kaniner.

Afslutningsmatch:

Superkaninturneringens finale spilles sammen med afslutningsmatchen, der spilles hos den klub der arrangeret afslutningsmatchen.

Finalen skal spilles mellem de 2 klubber der har vundet de indledende puljer, og de spiller efter de samme handicap regler som ved de ordinære matcher. (Hulspil).

Til afslutningsmatchen kan alle de spillere der har deltaget i en superkaninmatch i årets løb deltage uanset det handicap de har samt kaninledere. Matchen spilles som 18 huls foursome med fuldt handicap.

Revideret december 2022.