Regler for superkaninerne

Regler for Superkanin 2021 føres videre i 2022

Matcherne spilles mellem de fynske golfklubber efter følgende retningslinjer.

Turneringen 2021 er igen et prøve år, pga. væsentlige ændringer vedr. handicap.

Spilleform og spillere:

Hulspil over 18 huller, 6 spillere (3 damer og 3 herrer) på hvert hold

Der spilles 2 damesingler, 2 herresingler og 1 mixed foursome.

Max 1 hold per klub

Hjemmeklubben bestemmer hvilke teesteder, der spilles fra.

Matcherne spilles med fuldt handicap (mixed foursome), der beregnes som gennemsnit af begge spillere. Husk at når der skal findes ekstra streger til spilleren med højest handicap, skal man bruge spillehandicappet.

Matcherne spilles uden match- og greenfee for klubmedlemmer. For flexmedlemmer er det den arrangerende klub af matchen, der afgør vilkår for flexmedlemmernes deltagelse i matchen (green fee mv.).

Der spilles i 2 puljer og pga. at det er et prøve år, trækkes der lod til nye puljer i efteråret 2021 til start i 2022.

Spillerne skal være fyldt 18 år inden den 1. januar i det pågældende turneringsår.

Der må kun anvendes spillere fra den klub han/hun har som hjemmeklub.

På hvert hold skal der være en holdkaptajn, som meddeler holdets opstilling til modstanderens holdkaptajn inden matchen.

Spillernes navne indskrives i formularen der anvendes til indmelding af resultatet efter matchen

Holdkaptajnen kan frit vælge hvilke spillere, der skal spille mixed foursome, hvorimod singlerne skal opstilles i handicaporden.

Der må ikke bruges caddy.

Handicap regler:

Spillere med handicap index 37 til 54 kan som udgangspunkt benyttes. Dog må der bruges 2 spillere i handicap 33 – 36 i hver match.

Der henstilles dog til at man kun bruger spillere fra 37 til 54.

Kniber det med at skaffe spillere til en match kan man anvende spillere med handicap der er over 54, disse spillere får dog handicap 54.

Det handicap som spilleren har 6 dage før en match er gældende for matchen. Dette gælder kun for spillere der ligger i handicap 33 til 54.

Regler for manglende spillere:

Hvis der ikke stilles med fuldt hold, gælder følgende regler:

Mangler der 1 herre tabes 2. herresingle

Mangler der 2 herrer tabes 1. herresingle

Mangler der 1 dame tabes 2. damesingle

Mangler der 2 dame tabes 1. damesingle

Hvis et hold ikke kan stille med mindst 4 spillere tabes matchen 11 – 0

Hvis begge hold stiller med mindre end 4 spillere er matchens resultat 0 – 0

Regler for pointgivning:

Hver vundet single giver 2 matchpoint.

Vundet foursome giver 3 matchpoint.

Hvis lige efter 18 huller deles matchen.

Det hold, der har flest matchpoint når matchen er færdig, er vinder og får 2 matchpoint. Hvis matchen er lige får hver klub 1 matchpoint

Det hold fra hver gruppe, der har flest matchpoint ved afslutning af indledende turnering går videre og spiller finale mod vinderen i den anden gruppe for at finde turnerings- vinderen.

Hvis lige point efter de indledende matcher i gruppespillene er det vundne matchpoint på udebane som er afgørende (hvis der er spillet lige mange matcher på udebane).

Resultatet af holdmatchen indføres på holdkortet, som underskrives af begge holdkaptajner og sendes til den email adresse, der står på holdkortet.

Afbrydning af match:

Hvis en holdmatch afbrydes før alle matcher er færdigspillet tildeles matchpoints i de afbrudte matcher efter stillingen på afbrydelsestidspunktet.

Afbrydelsen kan f.eks. være kraftigt regnvejr eller torden med risiko for lyn.

Afbrydes matchen afgøres den på følgende måde:

Har alle spillere spillet minimum 9 huller, afgøres matchen ud fra de point man har på dette tidspunkt.

Har alle spillere ikke spillet minimum 9 huller deles matchen med 1 point til hver.

Spille- og mødetider:

Matcherne spilles søndag eftermiddag med start kl. 14.30 og hvis ikke andet er aftalt skal holdende være sat senest en halv time før kampstart.

Matcherne skal så vidt muligt afvikles på de fastsatte datoer. Holdkaptajnerne kan aftale en anden spilledato eller starttidspunkt, hvis begge kan acceptere den nye spilledato og / eller starttidspunkt.

Hvis man ikke kan blive enig om ændring er det den programsatte dato og spilletidspunkt der er gældende.

Ændring meddeles til den person der er ansvarlig for samling af turneringspoint. (se email adresse på holdkortet).

Resultatet sendes hurtigst muligt efter hver match.

Resultatet sendes til Keld Bay.

Afslutningsmatch:

Superkaninturneringens finale spilles sammen med afslutningsmatchen, der spilles hos den klub der arrangeret afslutningsmatchen.

Finalen skal spilles mellem de 2 klubber der har vundet de indledende puljer, og de spiller efter de samme handicap regler som ved de ordinære matcher. (Hulspil).

Til afslutningsmatchen kan alle de spillere der har deltaget i en superkaninmatch i årets løb deltage uanset det handicap de har samt kaninledere. Matchen spilles som 18 huls foursome med fuldt handicap.

Revideret november 2019.