Sponsorudvalg

Forøge klubbens sponsorindtægt

I samarbejde med sekretariatschefen lave sponsoraftaler iht. godkendt regulativ.

2 – 3 personer.

Opgaven kan udføres hele året