Donation fra Nordea

Svendborg Golf Klub har modtaget 50.000 kr. fra Nordea-fondens fokusområde Liv i det lokale om støtte til Handicap.

Svendborg Golf Klub har opstartet en ny afdeling målrettet fysisk og psykisk handicappede.

Projektet blev startet i 2022 med henblik på at anvende golf som et element i genoptræningen af handicappede og give andre handicappede lige vilkår og tilgængelighed til fritidsaktiviteter.

Det er nu så stor en succes, at Svendborg Golf Klub vil omlægge deres 9-huls bane, for at gøre den mere handicapvenlig og tilgængelig. Det giver nye spillere bedre vilkår målrettet deres behov, og samtidig giver klubbens egne medlemmer mulighed for at fortsætte med at spille, selvom alderen eller tiden sætter sine begrænsninger.

Nordea-fonden har valgt at støtte projektet med 50.000 kr., som gør at Svendborg Golf Klub til sæsonstart 2024 er klar med det nye hulforløb på 9-huls banen.

Checken blev overrakt af Carsten Volder, filialdirektør i Nordea Svendborg-Rudkøbing-Ringe-Fåborg-Ærø til Claus Bjerregaard og Lone Storm Sørensen, hhv. bestyrelsesmedlem og klubleder i Svendborg Golf Klub.

Sæsonafslutning for vores Rehab-Golf forløb

Vi har netop holdt sæsonafslutning for vores Rehab-Golf forløb, og selv i silende regn var humøret i top hos de 7 deltagere plus vores frivillige hjælpere.

Vi har haft en fantastisk sæson, og det er en fornøjelse at se den glæde og begejstring, der er hos deltagerne og hjælperne hver fredag.
Vi træner/spiller hver fredag fra kl. 9.30- 11.30, og her er også det “19 hul” hos Jane og Svendborg Golfrestaurant vigtigt.
Kender I nogen der har funktionelle handicaps, der kunne have glæde af at være med i vores forløb, så prik endelig til dem – vi vil tage imod dem med åbne arme !
Og så en meget glædelig nyhed:
Halbergs familiefond har doneret en el-scooter til Rehab-Golf forløbet, og det er vi utrolig taknemmelig for.
Skulle der sidde nogen ude i stuerne, der ligesom Halbergs familiefond, gerne vil bidrage til udviklingen af vores Rehap-Golf forløb, så tag endelig fat i Mikael Danielsen eller Jan Find Petersen, så vil de tage hånd om et muligt samarbejde.
Afslutningsvis er det værd at bemærke at vi godt kunne bruge lidt flere hjælpere, så har du lyst til at være med i et hyggeligt/ værdifuldt team, der gør en forskel for andre, så skriv en mail til ingridstrandby@gmail.com eller tlf. nummer: 40532630.

#Støtvoressponsorerdestøtteros

Hjælp Svendborg Golf Klub med en håndsrækning til at opnå momskompensation

I Svendborg Golf Klub har vi mange projekter som vi, til gavn for alle jer medlemmer, gerne vil sætte i søen.

Vi erfarede sidste år at vi som forening, havde muligheden for at søge om momskompensation, via en pulje fra staten målrettet almennyttige foreninger, hvilket gav os mulighed for at søge om penge, som vi kunne bruge på banen.

Forudsætningen for også at kunne modtage momskompensation i år er, at vi opnår mindst 100 donationer på minimum 200 kr. pr. stk., inden den 31 december 2023. Når vi dette mål får klubben igen i år mulighed for ansøge om momskompensation, som vi anslået regner med bliver ca. 150.000 kr. – så det er ikke småpenge for klubben det drejer sig om.

Vi håber at så mange som muligt har lyst til give klubben en kontant gave via en donation og hjælpe klubben med at investere i diverse baneprojekter. Pengene fra momskompensationen er i år øremærket mulig etablering af egen brønd til vand, som hvis det lykkes at etablere, vil betyde at klubben kan spare en masse penge på den daglige drift.

Vi håber at nå i mål og din mulige donation, som er fradragsberettiget, er en stor hjælp og vil derfor være meget velkommen.

Donationen, på min. kr. 200 kan gives via:

 • MobilePay på 899877 

  eller:

 • Overførsel via Netbank til klubbens konto i Fynske Bank, reg.nr.  0815 – kontonummer 8159921450

  VIGTIGT: 
  Oplys dit medlemsnummer 21-xxxx som reference, samt de sidste 4 cifre i dit cpr nr.

Vi sørger for at indberette din donation til SKAT og vi videregiver naturligvis ikke dit cpr.nr. til andre end SKAT jf. GDPR lovgivningen.

Hvis vi ikke når i mål, med at finde 100 personer inden deadline, så vil alles donationer naturligvis blive tilbagebetalt.

Vi håber at I vil hjælpe os i mål og takker på forhånd for støtten

Med venlig hilsen
Svendborg Golf Klub

Hjælp Svendborg Golf Klub med en håndsrækning til at opnå momskompensation

Det giver rigtig god mening – Se mere nedenfor

Svendborg Golf Klub har vi mange projekter, som vi, til gavn for alle jer medlemmer, gerne vil sætte i søen. Vi har i den forbindelse erfaret, at vi som forening, har muligheden for at søge om momskompensation, via en pulje fra staten målrettet alle almennyttige foreninger.

Forudsætningen for at kunne modtage momskompensation er, at vi opnår mindst 100 donationer på minimum 200 kr. pr. stk., inden den 1. oktober 2022. Når vi dette mål har klubben mulighed for at blive godkendt som almennyttig forening iht. Ligningslovens §8a, med virkning allerede for 2022 og dermed få andel af puljen i år.

Dette en unik mulighed, som vi, uagtet en meget stram deadline, meget gerne vil forfølge.

Donationer er fradragsberettiget, og klubben vil, hvis vi finder min. 100 donationsgivere, få mulighed for at søge momskompensationspuljen, og dermed få ekstra økonomiske ressourcer, som vi kan investere i baneprojekter.

En af vores venskabsklubber modtog sidste år kr. 57.000 i donationer og fik derved adgang til kompensationspuljen fra SKAT. Samlet blev pågældende klubs økonomi forbedret med ca. kr. 280.000 og skabte store forbedringer på deres bane samt i og omkring deres klubhus.

Vi håber derfor, at så mange som muligt har lyst til give klubben en kontant gave og hjælpe klubben med at investere i baneprojekter. Mulige investeringer kunne, afhængig af kompensationens størrelse f.eks. være etablering af egen brønd til vand, nivellering af drivingrange, eller lignende projekter.

Vi håber at nå i mål med projektet og din mulige donation er en stor hjælp til at nå dette og vil derfor være meget velkommen.

Donationen, på min. kr. 200 kan gives via:

 • MobilePay på 37896
  VIGTIGT:  Oplys dit medlemsnummer som reference, samt dit fulde cpr. nummer.

eller:

 • Overførsel via Netbank til klubbens konto i Fynske Bank, reg.nr.  0815 – kontonummer 8159921450
  VIGTIGT: Oplys dit medlemsnummer som reference, samt dit fulde cpr. nummer

Svendborg Golf Klub sørger for at indberette din donation til SKAT og vi videregiver naturligvis ikke dit cpr.nr. til andre end SKAT jf. GDPR lovgivningen.

Hvis vi ikke når i mål, med at finde 100 personer inden deadline, så vil alles donationer naturligvis blive tilbagebetalt.

Med venlig hilsen 
Svendborg Golf Klub