Hjælp Svendborg Golf Klub med en håndsrækning til at opnå momskompensation

I Svendborg Golf Klub har vi mange projekter som vi, til gavn for alle jer medlemmer, gerne vil sætte i søen.

Vi erfarede sidste år at vi som forening, havde muligheden for at søge om momskompensation, via en pulje fra staten målrettet almennyttige foreninger, hvilket gav os mulighed for at søge om penge, som vi kunne bruge på banen.

Forudsætningen for også at kunne modtage momskompensation i år er, at vi opnår mindst 100 donationer på minimum 200 kr. pr. stk., inden den 31 december 2023. Når vi dette mål får klubben igen i år mulighed for ansøge om momskompensation, som vi anslået regner med bliver ca. 150.000 kr. – så det er ikke småpenge for klubben det drejer sig om.

Vi håber at så mange som muligt har lyst til give klubben en kontant gave via en donation og hjælpe klubben med at investere i diverse baneprojekter. Pengene fra momskompensationen er i år øremærket mulig etablering af egen brønd til vand, som hvis det lykkes at etablere, vil betyde at klubben kan spare en masse penge på den daglige drift.

Vi håber at nå i mål og din mulige donation, som er fradragsberettiget, er en stor hjælp og vil derfor være meget velkommen.

Donationen, på min. kr. 200 kan gives via:

  • MobilePay på 899877 

    eller:

  • Overførsel via Netbank til klubbens konto i Fynske Bank, reg.nr.  0815 – kontonummer 8159921450

    VIGTIGT: 
    Oplys dit medlemsnummer 21-xxxx som reference, samt de sidste 4 cifre i dit cpr nr.

Vi sørger for at indberette din donation til SKAT og vi videregiver naturligvis ikke dit cpr.nr. til andre end SKAT jf. GDPR lovgivningen.

Hvis vi ikke når i mål, med at finde 100 personer inden deadline, så vil alles donationer naturligvis blive tilbagebetalt.

Vi håber at I vil hjælpe os i mål og takker på forhånd for støtten

Med venlig hilsen
Svendborg Golf Klub