Nyheder fra Svendborg Golf Klub

Forslag til generalforsamling

I følge Svendborg Golf Klubs vedtægter skal ændringsforslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Det er ved at være deadline, men kan nås endnu.

Det er lidt underligt med denne faste regel, så bestyrelsen vil se på en vedtægtsændring til generalforsamlingen i 2021.

Ny træner

Svendborg Golf Klub kan nu præsentere klubbens nye træner. Valget er faldet på Rolf Pedersen som er en gammel kending af klubben. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet og håber I vil tage godt imod ham. Rolf har skrevet en lille hilsen som kan læses herunder.

 

Til Svendborg Golf Klub

Som den nye træner i klubben vil jeg gerne benytte lejligheden til at fortælle lidt om mig selv, så I ved lidt om mig, inden sæsonen går igang for alvor.

Mit navn er Rolf Pedersen. Jeg er 51 år gammel og har spillet golf, siden jeg var 6 år gammel. Så på sin vis kommer jeg med 45 års erfaring.

Nogen af jer vil have mødt mig i klubben tidligere, da jeg har haft min gang i Svendborg Golf Klub både som træner assistent og som greenkeeper. Jeg har været tilknyttet golflinien på Oure og haft junior og elite udvikling i Mølleåens Golf Club ved Farum et par sæsoner.

De sidste 6 sæsoner har jeg været assisterende træner i Odense Eventyr Golf, og nu glæder jeg mig til, at jeg igen bliver en del af Svendborg Golf Klub.

Med de venligste hilsner

Rolf Pedersen

SGK

Afskedsreception Emil

Da Emil som bekendt stopper i klubben med udgangen af januar, ønsker bestyrelsen naturligvis at sige pænt farvel. Derfor vil der torsdag den 30 januar kl. 14-16 være mulighed for at hilse af med Emil og nyde en lille forfriskning, så vi kan sende ham godt afsted.

Vi håber, at I vil bakke op og sige tak til Emil for mere end 11 års arbejde for Svendborg Golf Klub.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen i  Svendborg Golf Klub .

Bemanding på kontoret

Fra og med d. 3. februar vil kontoret i klubben være bemandet i hverdagene som følger.

Mandag – Onsdag: 9-12

Torsdag: 8-11

Fredag: 9-12

Kontoret kan kontaktes på info@svendborg-golf.dk eller telefon 30 46 31 71

Kontoret vil være bemandet af Ebbe Vej og Finn Lørup

Hjælp R&A

Fra R&A har vi fået denne forespørgsel, hvor de ønsker at klubberne evaluerer Golfreglerne og den betydning, de har haft på jeres bane. Se link nedenfor og besvar venligst.

Brug linket herunder til at svare på en række spørgsmål.

 

Golfer Survey

The purpose of this survey is to seek feedback in relation to the Player’s Edition of the Rules of Golf and The R&A Rules of Golf App.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/GolferRulesFeedback

Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

Til alle vore medlemmer

 

Vi må desværre meddele, at vores administrationschef Emil Nutzhorn har sagt op pr. 1.2.2020. Emil ønsker at prøve nye udfordringer efter mange år i golfklubben.

 

Vi er naturligvis kede af at miste Emil, men har forståelse for at han har lyst til at prøve kræfter andre steder.

 

Vi ønsker Emil alt held og lykke i hans nye virke.

 

Svendborg, den 5. januar 2020

Ulla Larsen, Jan Find og Gitte Borgermann

Shoppen 2020

Tak for 2019, nu holder vi lidt (synes vi selv) velfortjent ferie. Vi er tilbage med nye spændende varer i marts. Hvis I har brug for noget fra shoppen, kan vi træffes på Facebook eller mail svendborggolfshop@gmail.com

Hilsen Ebbe og Luise

Nyt fra Bestyrelsen (8)

Nyt fra Bestyrelsen (8)

Så er vi virkelig ved at nærme os sæsonens afslutning. Mange af os har nu lagt golfudstyret ”på hylden” for en tid, andre holder stædigt ved og nyder fortsat den skønne tur på (dele af) 18 hullers og 9 hullers banerne (snart kun 9 hullers, da 18 hullers banen lukkes helt i perioden 18.12.-31.3.) Men nu er vi i hvert nået så langt hen på året, at tiden er kommet til at ønske alle

Glædelig jul og godt nytår 😊

 

Det bliver så spændende og dejligt at starte op på en ny sæson 2020 – der er sket meget i 2019, som forhåbentlig er medvirkende til, at 2020 bliver om muligt en endnu bedre sæson.

Takket være alle de mange frivillige i klubben – det gælder såvel KIK bestyrelser, juniorafdelinger, husudvalg, begynderudvalg, match- og holdledere, regionsgolf-koordinatorer (husk at melde jer til disse turneringer), greenkeepere, pedeller og i al beskedenhed bestyrelsens medlemmer 😊 og mange flere – har klubben et stærkt fundament at bygge videre på til glæde for os alle. TAK FOR DET – VIGTIGHEDEN AF VORES MANGE FRIVILLIGES INDSATS KAN IKKE UNDERSTREGES NOK! DET ER SÅ VÆRDIFULDT.

Og takket være den faste stab i greenkeepergården med Kenneth Andersen i spidsen, vores velfungerende sekretariat med Emil Nutzhorn i førertrøjen, Belinda og Ove i restauranten og Luise og Ebbe i shoppen – ja, og bestemt også takket være et dygtigt rengøringshold – så præsenterer såvel baner som klubhus, baglade osv.  sig så fint. Bagladen er nu – takket være pedelfatter Hans Jørgen, pedelmutter Dorthe Snitker og bestemt også Robert og Kenneth fra greenkeepergården m.fl. – super flot. Der er rengjort, der er orden på sagerne – værkstedet nærmest stråler, så ja, ”det’ bår’ deili’! 😊 TAK til alle for en værdifuld indsats 😊

Lidt nyt om trænersituationen i vores klub

Det er glædeligt at kunne konstatere, at Svendborg Golf Klub er et attraktivt sted at være. Dette ses af det faktum, at vi er i den meget positive situation, at flere absolut kompetente personer har søgt den ledige stilling som træner i vores klub. Vi, dvs. det af bestyrelsen nedsatte ansættelsesudvalg, har indkaldt til samtaler i begyndelsen af januar og vil hurtigst derefter kunne præsentere den nye træner.

 

Nyt udvalg – Rekrutteringsudvalget

Vi har i klubben været så heldige at få mulighed for i samarbejde med DGU at arbejde endnu mere målrettet og fokuseret med rekruttering til næste år. Vi har i den forbindelse indgået en gensidigt forpligtende aftale med DGU om sammen at arbejde med netop et øget fokus på dette super vigtige område. Undertegnede har nu fået sammensat et – foreløbigt – udvalg, hvor både unge og ”modne” golfere (m/k) har sagt ja til at deltage. Hvis der blandt vore medlemmer skulle være nogle, der ”brænder for” arbejdet med netop rekruttering af nye medlemmer, så kom bar’ do! 😊 Vi holder i udvalget det første møde i begyndelsen af januar, hvor DGU’s udviklingskonsulent vil deltage og klæde udvalgets medlemmer grundigt på. Vi vil få stillet div. koncepter og viden til rådighed, vi vil få hjælp til udvikling af markedsførings- materialer osv. Til gengæld forpligter vi os til at afsætte midler til arbejdet i vores budget (det er gjort), at deltage i forskellige rekrutteringsaktiviteter som Golfens Dag (som vi overvejer at afholde 2 af for at få fat i så mange potentielle nye golfere som muligt), Spil-med-dage, Juniorugen m.m. Klubbens ledelse er forpligtet til at gå forrest – ”mig, sagde hunden” 😊. Vi forpligter os til at fortælle vores medlemmer om vigtigheden af netop rekruttering af nye medlemmer (det er jeg så allerede i gang med nu). Rekruttering skal være et fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøder osv. Vi har i SGK haft en lille medlemsfremgang i 2019, men vi skal absolut helst have en større fremgang i 2020, så det er vores mål.

Kontingent for 2020

Vi har i bestyrelsen besluttet, at kontingentet IKKE vil stige udover den sædvanlige regulering på 1,7%.  Prisen er uden tvivl en vigtig parameter, også når det skal besluttes, om man vil begynde at spille golf, men også når man skal tage stilling til, om man fortsat ønsker at spille. Derfor dybest set en fastholdelse af 2019 prisen. Det må da være at betragte som en god ”for-julegave” 😊

 

Med disse ord vil jeg slutte ”Nyt fra Bestyrelsen” årgang 2019 og endnu engang ønske alle

Glædelig jul og godt nytår og på gensyn i 2020 til en forrygende ny sæson …. med ny træner

 

Svendborg, den 11.12.2019/Gitte Borgermann

Handl lokalt og støt klubben!

Handl lokalt og støt klubben!
Vi har indgået samarbejde med Fyns Største Fyrværkeriudsalg, der betyder, at når du handler dér, støtter du klubben!10% af beløbet, du handler fyrværkeri for, går direkte til os!

Alt du skal gøre, når du handler fyrværkeri, er at sige navnet på vores klub, så får vi 10% af beløbet.

Du køber dit fyrværkeri på Norgesvej 8 i Svendborg, hos Fyns Største Fyrværkeriudsalg.

Husk, at dine venner og familie også kan støtte klubben, når de køber fyrværkeri. De skal også bare oplyse vores klubnavn, når de handler!