Nyheder fra Svendborg Golf Klub

Hjælp med små pedelopgaver

Klubben har fået gang i endnu et nyt lille udvalg som udfører mindre  ad hoc opgaver. Det kan .f.eks. være opsætning af brochureholder, opsætning af toiletrulleholdere, løvsugning mm.

De frivillige hjælpere kunne godt bruge lidt flere hænder, så har du lyst til at hjælpe til så henvend dig hos Emil i sekretariatet, så hjælper han dig videre.

Nyt fra bestyrelsen (3)

Bestyrelsen holdt sit andet bestyrelsesmøde mandag, den 20.5.19. Der var desværre ikke kommet ros (smiley), men til gengæld et forslag fra Harry Frøsig Brun til forskønnelse af hul 18. Forslaget går i al sin enkelthed ud på at få (gen)etableret et springvand i søen. Formanden fremlagde forslaget for bestyrelsen, som bestemt er positivt stemt overfor et signaturhul 18, men som i første omgang vil få undersøgt, om evt. miljømæssige forhold kan lægge hindringer i vejen for etableringen af f.eks. et springvand. Udover dette vil bestyrelsen også undersøge muligheden for at etablere siddepladser omkring hullet, så interesserede kan møde f.eks. vores elitespillere med klapsalver, når de spiller ind på sidste hul i vigtige matcher. Mere om det senere.

Det nye styringssystem til vanding af banen er bestilt og på vej. Det glæder især vores dygtige greenkeepere med Kenneth i spidsen sig til. Til trods for de udfordringer, som greenkeeper staben dagligt kan stå overfor som f.eks. den nyligt opståede kortslutning i vandingsanlægget, så er der i den grad ros til det arbejde, der dagligt udføres på vores bane. 18 hullers banen står smukt og bliver beundret af både medlemmer og gæster. De frivillige på Par3 og 9 hullers banerne udfører også et fantastisk arbejde. Tak til alle jer, der er med til at gøre banerne så indbydende. Formandskabet bestående af Ulla Larsen og undertegnede vil snarest tage på besøg i greenkeepergården for også på den måde at vise vores interesse – og ikke mindst takke – for det flotte stykke arbejde, der bliver udført.

A pros pros ”vandingsproblemer” – så er vi blevet kontaktet af ejerne af huset ved hul 15, der har måttet konstatere, at der blandt vore (mandlige) medlemmer er nogle med – om ikke vandings- – så vandladningsproblemer. Naboerne beder så mindeligt om, at der IKKE ”vandes” i deres have/hegn. Der vil snarest blive opsat skilt(e), så denne opfordring ikke ”glemmes” (smiley).

Vagn Grønbjerg har sagt endeligt JA TAK (her skulle der også have været en lille smiley, men den kan Emil ikke få ind i Nyhedsbrevet (sur smiley) til at blive Frivilligkoordinator. Jeg er sikker på, at de frivillige, der klarer Par3 og 9 hullers banerne – og ikke mindst Christian Haldan – også af ham vil blive rost for deres fantastiske arbejde. Vi har i det hele taget en masse frivillige i klubben, som alle yder et enormt bidrag til fælles glæde. Tak til alle. Uden frivillige var vi i klubben ilde stedt.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at få et system, der kan være med til at synliggøre de frivilliges indsats, hjælpe med at fordele de forskellige arbejdsopgaver osv. Vi har et tilbud inde på et sådant IT system, men er i gang med at undersøge flere mulige løsninger. Mere om dette senere.

Udfordringen med ”det gule hus” ved driving range er forhåbentligt ved at blive løst. Der blev hurtigt nedsat en Task Force bestående af baneudvalgsformand Michael Dissing, suppleant til bestyrelsen Carl Andersen og Peter Hviid, der fik til ”opgave” at komme med løsningsforslag, der i hvert fald her og nu kan afhjælpe problemerne med driving range bolde i indkørsel, på taget og terrasserne i det gule hus. Michael Dissing er ved at få indhentet tilbud på plantning af træer og buske på Par3 banen, der hindrer udsynet fra driving range til greenen på Par3 banens hul 9 (og dermed ikke frister svage sjæle til bevidst at forsøge at slå over på denne green). Derudover arbejdes der på en mindre ”ommøblering” af driving range. Helt at undgå vildfarne bolde kan nok ikke lade sig gøre, men vi håber, at vi med disse tiltag vil kunne minimere hyppigheden – Damage Control – og vise klubbens gode vilje til at løse problemerne. Michael Dissing har fået selskab af Marianne Jensen (fra Tirsdagsdamerne) i Baneudvalget – et stort ønske fra udvalget har netop været ”feminint input”. Velkommen og tak til Marianne. Formandskabet (UG) holder møde med ejerne af det gule hus torsdag, den 23.5., hvor vi vil fortælle om vores tiltag, der forhåbentlig også vil vise vore naboer, at vi naturligvis er vores ansvar bevidst og vil gøre vores til at løse disse ”naboproblemer”.

Og når vi nu er ved de mange frivillige og deres uvurderlige bidrag, så skal det naturligvis også nævnes, at Churt Petersen (allerede yderst aktiv og hjælpsom i bl.a. Begynderudvalget) har sagt ja til at bidrage Bestyrelsens Controller, Jan Find Petersen, med råd og vejledning og hjælp indenfor økonomistyring. TAK til Churt.

Pedelfunktionen er søsat. Ove Pedersen og Dorthe Snitker blev på et møde den 14.5. officielt ”udnævnt” til varetagelse af den for os alle vigtige funktion. Lige p.t. hænger der en tavle på Emils kontor med opgaver, som vi meget gerne skal have udført (ad hoc opgaver der udføres, når pedellerne har tid til rådighed). Tavlen vil hurtigst muligt blive hængt op i det lille rum i gangen ved baderummene i klubhuset. Emil vil orientere mere præcist om dette.

Det nyligt afholdte Fredagsmatch blev atter en stor succes og bidrog til at øge fællesskabsfølelsen og glæden ved golf og godt samvær i vores klub. Tak for det – og tak til matchledelsen bestående af Ingeborg Ploug, Susanne Petersen og Christian Haldan. Vi er mange, der glæder os til den næste match allerede og håber, at der også kommer rigtigt mange såkaldte ”højhandicappere” med. Det, der jo netop kendetegner og er et væsentligt formål for Fredagsmatcherne, er jo netop, at det er en match for alle, en match, hvor den erfarne golfer og den (endnu) lidt uerfarne golfer kan spille sammen og hjælpe og lære af hinanden.

Bestyrelsen undersøger p.t. muligheden for at få stablet et aftenarrangement på benene, et arrangement der forhåbentlig også kan tiltrække en bred vifte af medlemmer og bidrage til klubfællesskabet, hvor bl.a. Graham Easter fra Benefit, et firma der udfører Golf Body Tests, vores egen Ebbe Vej plus forhåbentlig en mere (surprise – surprise) vil forsøge at gøre deltagerne bevidste om, hvad der kan hindre og fremme deres evner på golfbanen. Der vil komme info om arrangementets afholdelse i god tid. Umiddelbart satser vi på august måned.

HUSK endelig at komme med masser af ros og gode forslag senest 3 dage før tredje bestyrelsesmøde, der finder sted den 25.6. kl. 16 jvf mødeplanen på tavlen uden for administrations-/trænerkontorerne.

Svendborg, den 21. maj 2019

Ulla Larsen og Gitte Borgermann

Mit Skotske slot – Informationsaften Tirsdag 4. juni 19-21 I Svendborg Golf Klub

I flere år har vi haft drømmen om lettere adgang til at udforske og opleve Skotland. Et sted, hvor vi kan nyde tilværelsen sammen med familie. Et sted, hvor det er let at invitere venner fra golfklubben, jagtselskabet, whiskyklubben eller mountainbikeklubben med over til.

I 2018 realiserede vi drømmen for 160 danske familier i Mit franske Slot a/s. Vi købte et større eksklusivt feriested i Provence. Her i 2019 realiserer vi igen drømme. Valget er faldet på Skotland, og vi vil gerne invitere dig med.

Vi har sammensat et projekt, som giver dig mulighed for at købe en ejerandel i et eksklusivt feriested, du ellers aldrig ville komme i nærheden af. Vi kalder det ”Mit skotske Slot”. Projektet er baseret på, at vi er 136 danske familier, der hver betaler en forholdsvis beskeden sum på kr. 250.000.

Ud over at vi sammen køber et helt unikt sted,  et eksklusivt præmieret Small Hotel – køber vi os også ind i et fællesskab. Herved får vi mulighed for at praktisere en række interesser og aktiviteter sammen med andre. Ved at løfte i samlet flok, bliver drømme til virkelighed.

Mød os  i Svendborg Golfklub tirsdag den 4. juni kl. 19-21. Her vil vi fortælle nærmere om projektet og du vil har  mulighed for at stille spørgsmål. Vi er vært ved et glas vin/øl eller vand

 

TILMELDING TIL THALUND@MITSKOTSKESLOT.DK

 

 

Med venlig hilsen

 

Kim, Børge, Ole

 

www.mitskotskeslot.dk

Professionelt besøg i Svendborg Golf Klub

Søndag, den 6. maj var der stor aktivitet og et højt spændingsfelt i Svendborg Golf Klub. Fire ud af klubbens fem divisonshold skulle tage imod meget stærke spillere fra hhv Faaborg og Odense Golfklub og Great Northern i Kerteminde, hvor bl.a. den tidligere professionelle Søren Hansen var på holdet.

Forventningerne var store, da Svendborgs spillere mødtes til fælles morgenmad i klubbens restaurant. Her blev de modtaget af Formandskabet (Ulla og Gitte), der forsøgte at puste masser af selvtillid ind i spillerne.

Golfklubbens damer, der spiller i 3. division i Danmarksturneringen, mødte Great Northern. Damerne giv gæsterne kamp til stregen, men endte med at tabe 3-6. Alle 4 matcher var tætte og det hele blev faktisk afgjort på sidste hul. En formidabel indsats af Svendborgs seje damer.

  1. divisions veteranspillerne vandt til gengæld 11-3 over Faaborg.
  2. divisions herrer, som består af nogle skønne unge måske kommende professionelle spillere, vandt 9-3 over Odense Golfklub. En superflot præstation af så unge og ganske uerfarne spillere.

Svendborgs 5. divisions herrehold var nok dem, der var mest spændte på matchen, hvor de bl.a. skulle møde Great Northerns Søren Hansen, spillende træner i Kertemindeklubben.

Søren Hansen har spillet på højeste niveau på den europæiske tour og bl.a. også deltaget i Ryder Cup i 2008 og var dermed udtaget som en af de 12 bedste spillere til at repræsentere Europa i kampen mod USA’s 12 bedste spillere.

Han har to gange vundet på Europa Tour’en i sin karriere. I dag har Søren Hansen forladt den professionelle golfscene og er cheftræner på Great Northern, hvor han bl.a. er med i opbygningen af en junior- og eliteafdeling.  Dette arbejde har allerede båret frugt efter kun 2 sæsoner, og det måtte Svendborg Golf Klubs meget dygtige spillere sande! OG Svendborgs herrer måtte bøje sig støvet for overmagten, hvor de tabte 0-12.

Dette fik nu ikke spillerne til at gå i sort, tværtimod. Som en af dem udtalte efterfølgende: ”Det var en super oplevelse og fantastisk at være så tæt på en superspillende Søren Hansen”.

Arrangement i Svendborg Golf Klub blev en stor succes, ikke mindst takket være stor hjælp og støtte fra Andreas, der udover at være der for ”sine” spillere også fik foreviget den spændende dag med gode fotos. Gæsterne fra Faaborg, Odense og Great Northern var alle imponerede over den utroligt flotte bane, som i den grad bidrager til flot golfspil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billede nr 1 ses fra venstre: Michael Ostersen og Lars Rosener fra Svendborg Golf Klub og Søren Bech og SØREN HANSEN fra Great Northern.

 

På billede nr 2 ses fra venstre: Svendborg Golf Klubs 4. divisionshold – Peter Madsen, Tobias Nygård, Lau Grønbæk, Emil Guldfeldt, Benjamin Jarlgaard, Victor Johnson, Jens Weber

 

På billede nr. 3 ses fra venstre: Svendborg Golf Klubs 5. divisonshold – Michael Ostersen, Lars Rosener, Søren Seiersen, Janus Harder, Thomas Kristensen, Lars Sørensen

 

På billede nr 4 ses fra venstre: Svendborg Golf Klubs damehold – Tina Andersen, Nina Winther Messmann, Harriet Tipsmark, Lisbeth Seiersen, Britta Back, Jeannette Lægsgaard

Nyt fra bestyrelsen (2)

Som nævnt i første udgave af ”Nyt fra bestyrelsen” så afholder vi næste bestyrelsesmøde mandag, den 20.5.2019. Dette fremgår også af mødeplanen, som hænger på opslagstavlen i klubhuset.

Hvis nogle har masser af ros, så send det bare – og husk at det skal være os i hænde senest 3 dage før et bestyrelsesmøde, dvs. senest torsdag, den 16.5. Det gælder også, hvis nogle skulle have gode konstruktive forslag til fælles bedste i vores golfklub. Sendes til undertegnede på gitte1531@gmail.com.

Som det også blev nævnt i førsteudgaven, så vil vi i bestyrelsen om ikke færdigbehandle, så i hvert fald debattere forslagene og melde tilbage til afsenderen.

Svendborg, den 13.5.2019

Gitte Borgermann

Fredagsmatchen

Fredag, den 10. maj genoptog klubben sidste års jubilæumsmatcher – nu i første omgang kaldet “Fredagsmatcherne” – igen med stor succes.

Christian Haldan, Ingeborg Ploug og Susanne Petersen stod atter for et veltilrettelagt arrangement, og alle mere end 80 deltagere trodsede kulde og blæst og gennemførte Mexican Scramble over 12 huller.

 

OG SÅ VAR DER HOLE-IN-ONE AF OVE PEDERSEN – STORT TILLYKKE.

 

Efter matchen kåredes 3 vindere, der i præmie fik henholdsvis 2 flasker vin (1. præmien), 1 flaske vin (2. præmie) og ølbilletter (3. præmie) – alt sponseret af Belinda og Ove i Golfrestauranten. TAK FOR DET!

 

Inden sulten blev stillet, præsenterede klubbens formand og næstformand sig kort og fortalte lidt om, hvad der p.t. rør sig. Først og fremmest blev Ove “Hole-in-One” atter lykønsket. Alle de frivillige blev rost til skyerne – uden dem var klubben ilde stedt. STOR TAK FRA BESTYRELSENS FORMANDSKAB.

 

Formandskabet fortalte bl.a. om projekt “Det Gode Naboskab” og om, hvordan de vil forsøge at fastholde og udbygge dette. Det gule hus ved Par3 banen skal på en eller anden måde “beskyttes” mod “flyvske” bolde, der indimellem rammer ind på deres grund (en Task Force bestående af Peter Hviid, Carl Andersen og Michael Dissing er nedsat for hurtigt at finde en god – og billig – løsning på problemet) TAK FOR DET! Naboerne ved hul 15 (det smukt nyistandsatte rødstenshus) beder så mindeligt om IKKE at få besøg på deres private grund af mænd, der har vandladningsproblemer 😊, og andre golfspillere der er på jagt efter bortkomne bolde. Formandskabet har lovet familien at få løst denne “udfordring” gennem en “oplysningskampagne”, som blev skudt i gang i fredags (og nu fortsætter) 😀.

Atter havde Belinda og Ove sørget for skøn mad, så alle så ud til at have haft en fantastisk dejlig dag, en dag, der helt klart fremmer vores klubånd, fællesskabsfølelsen og kærligheden til vores skønne klub og den helt fantastisk flotte bane. Stor ros til greenkeeperne.

Gitte Borgermann

Hole In One Ove Pedersen

Fredag den 10 maj lykkedes det for Ove Pedersen at lave Hole In One på Hul 6 på 18 huls banen, vi ønsker stort tillykke med bedriften. Der var både Rom fra Vinspecialisten og Øl fra Albani.

1. spilleweekend 2019 – 3. Division damer

Se Nyhed i PDF her

3. Division Damer
Resultater efter 1. spilleweekend 2019
Lørdag den 4. maj
Damerne spiller ude mod lillebælt. Vi er i en stærk pulje i år, så dette var en meget Vigtig kamp – som skulle vindes.
(målet for 3. division damer 2019 er at forblive i 3. division. Målet for 2020 er oprykning til 2. division).
Vi gjorde vores arbejde og besejrede lillebælt med 9-0. Sådan!

Birgitte-Tina-nina-jeanette-Lisbeth

Søndag den 5. maj
Damerne spiller hjemme mod Great northern, som på papiret stiller med et stærkere hold end vores.
Det blev til nogle rigtige spændende kampe, hvoraf de 3 først blev afgjort på 18. hul. Flot kæmpet hele vejen rundt!
Bestyrelsen bakker op om Eliten i SGK Søndag den 5. maj spillede både damerne og herrerne i
divisionen på hjemmebane. Bestyrelsesformand Gitte Borgermann og Næstformand ulla larsen mødte op kl. 6.45 til fælles morgenmad med holdene, bød vores gæster velkommen og aggerede startere for alle tre divisionshold.
Som en modstander sagde: ’Det er virkelig god stil af jeres bestyrelse.’
……og banen stod rigtig flot – tak til vores greenkeepere

Respekter naboerne

Vi oplever desværre at vores naboer spotter gæster som bruger diverse levende hegn som toilet og dermed ikke har den bedste udsigt, vi beder alle gæster og medlemmer respektere naboerne og deres privatliv. Brug derfor toiletterne i klubhuset eller på banen. Ligeledes henstiller vi til at man ikke går ind på privat grund efter sine bolde.

Nyt fra bestyrelsen (1)

Læs dette indlæg som PDF – Klik her

Siden sidst (dvs. efter generalforsamlingen den 10. april 2019)

Bestyrelsen blev konstitueret på første møde (kun formanden var blevet konstitueret i umiddelbar fortsættelse af Generalforsamlingen) – og posterne blev fordelt som følger:

Formand:                                                     Gitte Borgermann

Næstformand:                                             Ulla Larsen

Controller:                                                   Jan Find Petersen (hertil knyttes en ekstern stabsfunktion (frivillig ulønnet) med specifikke kompetencer indenfor økonomistyring)

 

Baneudvalg:                                                 Michael Dissing

 

Kontakt til Begynder- og

Kaninudvalg samt KIK’er:                          Jette Pedersen

 

 

Klubturneringer, DKturneringen,

Regionsgolf, Sportsudvalg m.m.:             Thomas Kristensen (TK)

 

 

Juniorudvalg (support), Sportsudvalg

(sm.med TK), Intern Kommunikation:     Ebbe vej

 

Hvervning af medlemmer, søgn.

af fonde m.m.                                              Jan Find Petersen

 

Ekstern kommunikation:                           Sekretariatschefen, formand & næstformand

(Formandskabet)

 

Frivilligkoordinator:                                    Stabsfunktion med ekstern frivillig: Vagn Grønbjerg

 

Der bliver hængt en organisationsplan op på tavlen i klubhuset J.

Bestyrelsen holdt sit første bestyrelsesmøde den 1. maj 2019. Der var rigtigt mange punkter på dagsordenen, og nogle af de vigtigste var for det første, at der skal findes penge til investering i et nyt styringssystem til vanding af banen. Det er en bekostelig affære, men da banen helt uden tvivl er vores klubs omdrejningspunkt og absolut største aktiv, skal det naturligvis indkøbes, og pengene findes.

Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var også det faktum, at vores nabo i det smukke gule hus (tæt på Driving Range og Par3 banen) hyppigt ”får besøg af gule bolde” – og det må simpelthen ikke ske. Det er golfklubbens juridiske ansvar at sørge for, at dette ikke sker – ingen tvivl om det. Vi skal have fundet en løsning – og gode forslag fra klubbens medlemmer modtages gerne. Et forslag, som vi allerede har fået, er et hegn på golfklubbens grund af en ”vis højde”, der kan hindre, at skæve bolde ender på naboens grund eller tag eller …  Det vil også komme til at koste, men er ligesom vandingssystemet en nødvendighed. Igen skal pengene findes – der arbejdes på sagen J.

Formandskabet (næstformand Ulla Larsen og formand Gitte Borgermann) er i fuld gang med at undersøge, hvad der kan gøres – og hvad det vil koste. Dette vil blive fulgt op af et møde med naboerne. Ulla og Gitte er også ved at planlægge ”nabovisitter” rundt omkring vores bane for at vise vores vilje til godt naboskab.

Bestyrelsen har besluttet at oprette en PEDELFUNKTION på frivillig basis J. Ove Pedersen er foreløbigt udnævnt til ”Chefpedel” J og Dorthe Snitker som en af forhåbentlig mange pedelmedhjælpere. Der vil snarest blive udarbejdet en liste over arbejdsopgaver. Interesserede frivillige er mere end velkomne til at kontakte undertegnede på gitte1531@gmail.com. Jo flere vi er, jo mindre belastende bliver arbejdet. Det er bestyrelses håb, at pedelfunktionen kan aflaste klubbens sekretariatschef, der ofte kontaktes for f.eks. at ”fixe” belysning eller skaffe kuglepenne e.a., som naturligvis er vigtige opgaver, men som også ofte afbryder Emils arbejde og sagtens kan klares af andre J

Og det bringer os videre til det utroligt vigtige område: ALLE VI FRIVILLIGE, SOM LEVERER ET FANTASTISK STYKKE ARBEJDE – og uden hvis indsats vores golfklub simpelthen ikke kunne ”overleve”. Vi skylder de frivillige EN STOR TAK, og samtidig arbejder Forretningsudvalget (FU:Ulla, Jan Find og undertegnede) på at få anskaffet/udviklet et program til styring og registrering af alt det uvurderligt store arbejde, frivillige i vores klub erlægger. Et system, der både kan hjælpe i planlægning af alt det frivillige arbejde, der skal udføres, og som samtidig kan synliggøre arbejdet og vise den store betydning både ”fysisk” og økonomisk.  Det gælder formænd og bestyrelse i KIK’erne, Creme Fraicherne, vores nye frivillige greenkeepere, udvalg m.m.m. Og det gælder også os i bestyrelsen, som jo i lighed med alle de frivillige i klubben har påtaget os det utroligt spændende arbejde på frivillig basis J.

Bestyrelsens mødekalender er hængt op på opslagstavlen, så alle kan se, at vi altså laver noget J Laver MEGET, faktisk J. Vi vil som bestyrelse utroligt gerne have input fra jer medlemmer – vi modtager absolut ingen kritik J – men meget gerne ros J J – og også meget gerne konstruktive forslag til mulige forbedringer til vores allesammens bedste. Vi vil derfor opfordre alle til at komme med masser af ros J J J og også gode konstruktive forslag til mulige ændringer/forbedringer senest 3 dage inden et bestyrelsesmøde. Forslag kan sendes til undertegnede på gitte1531@gmail.com. De vil om ikke blive ”færdigbehandlet” og afgjort, men så i hvert fald debatteret på det førstkommende bestyrelsesmøde, og der vil komme en tilbagemelding!

 

 

Svendborg, den 7. maj 2019

Ulla Larsen og Gitte Borgermann