Nyheder fra Svendborg Golf Klub

Nyhedsbrev December

Så er årets sidste nyhedsbrev sendt ud – du kan læse det her.

Klubben ønsker alle en Glædelig Jul & Godt Nytår.

Nyhedsbrev November

Kære medlemmer

Her sidst i november er både 9 huls-og 18 huls banen ved at være våde og fedtede, men jeg håber, at I har nydt det flotte efterår med solrige spilledage.

For at passe på 18-hulsbanen, har bestyrelsen besluttet at lukke den vinteren over fra omkring 20. december, eller når chefgreenkeeper Kenneth vurderer det. Følg med på klubbens hjemmeside om banens status.

Jeg har et par glædelige nyheder til jer.

Allerførst har vi søgt kommunens Pulje til Renovering af Klubhuse, hvor vi har fået 45.900 kr til maling af klubhus, renovering af tagrender, to nye toiletter og udskiftning af dør i bagindgangen i klubhuset. De udendørs projekter sættes i gang, når vejret tillader det.

Over sommeren har vi arbejdet med et projekt til renovering af vores Driving Range. Der er blevet lavet en projektbeskrivelse til et samlet beløb på 442.000 kr, og vi har søgt Fonden for Fynske Bank om midler til at udføre dette store ønske. Vi har fået 400.000 kr. til dette projekt fra fonden. Herefter går vi i gang med at lave en procesbeskrivelse og vores træner Rolf Pedersen er tovholder af projektet.

Tak til både kommunen og fonden for disse flotte donationer.

Ellers arbejder vi i bestyrelsen med en strategi for vores bane, og både kort- og langsigtet vedligeholdelsesplaner. Det vil I komme til at høre meget mere om.

Vi er i gang med budgetlægning for 2021, hvor vi kigger på investeringsplaner, ønsker fra udvalg mm., fra greenkeeper, herunder banen og maskinpark, fra sekretariatet osv. Så er det op til bestyrelsen at se, hvad der er råd til.

Udlejning af buggy er slut for i år. Folk med årskort og egne buggier har fået besked om brug af buggier.

De bedste hilsener

Ulla Larsen
Formand

Banestatus

Driving Range er d. 2.12 lukket indtil kl. 11.00 pga. boldsamling og klipning.

Det er ikke længere muligt at leje buggy. Der er dog tilladelse til, at de af klubbens medlemmer, der har årskort med lægeerklæring, kan køre i buggy kort tid endnu.

18 huls banen vil blive lukket lige før jul og henover vinteren og alle fairways, tee’s og semirough er blevet klippet en sidste gang for i år.

Bunker arbejdet er færdigt på 18 huls banen, vær dog opmærksom på der er lagt græstørv (areal under reparation), som der skal tages hensyn til.

Der bliver dybluftet greens i uge 50, hvilket vil betyde mindre huller på greens henover vinteren.

Der er blokeret tider om morgenen indtil kl. 10.00 på 18 huls banen pga. mulighed for rimfrost. Greenkeeperne vil tidligt hver morgen vurdere om der er frost eller ej og derefter fjerne blokeringen, hvis der ikke er. Ser det ud til godt vejr i flere dage frem, så fjernes blokeringen for disse dage.

Der må lægges op på Fairway og kortere klippede arealer og bolden må renses og genplaceres  i semi rough.

Banen, greens mm.

Kære medlemmer,

Der har det sidste stykke tid floreret en del billeder, kommentarer, spørgsmål mm. om banens og specielt greens stand på de sociale medier og derfor denne informations mail, som forhåbentligt kan besvare nogle af de spørgsmål, der er rejst.

Greens er pt. ujævne, dels pga. Dollarspots (svampesygdom) men primært pga. der har været taget propper op i uge 42/43. Der skal tages propper op 3 gange årligt og de optimale tidspunkter for dette er i marts, midt juli og start september, for at hullerne lukker sig så hurtigt som muligt.

I år har det været en bevidst beslutning at vente til midt oktober med at tage propper op pga. de mange turneringer og aktiviteter, der blev flyttet fra foråret til september pga. COVID-19, velvidende at hullerne er længere tid om at lukke sig på denne årstid. Skulle det været gjort på det optimale tidspunkt, så ville man ha’ afviklet bla. Klassemesterskabet og andre arrangementer på ny proppede greens og det ville nok ha’ skabt endnu mere utilfredshed, end der er nu. På dette her tidspunkt rammer det trods alt ikke så mange, da banen kun er halvt booket. Vores greenfee gæster får rabat på greenfee og de er helt tilfredse med at være oplyst om forholdene, inden de booker og med at få rabatten, så ingen utilfredse greenfee gæster af den grund, de kommer stadigvæk forbi og spiller her og det gør FGO spillerne også.

Til næste år er tidspunkterne for at tage propper op allerede lagt i klubbens kalender, således Sekretariatet, turneringudvalget og Klubber i Klubber kan planlægge udenom disse tidspunkter mht. deres afvikling af turneringer og aktiviteter for den kommende sæson. Når vi kommer længere hen, så vil der være en kalender for alle klubbens aktiviteter tilgængelig på hjemmesiden, har man brug for den allerede nu til planlægning, så kontakt Sekretariatet, så kan man få den tilsendt.

Der arbejdes aktivt for at komme Dollarspots til livs, der desværre er en sygdom, der ikke findes noget middel for, hverken kemisk eller biologisk. Vi arbejder tæt sammen med gødningsfirmaet E. Marker, for at finde den rette gødning i forhold til at holde Dollarspots nede. E. Marker arbejder sammen med et irsk firma, hvor der forskes i dette og vi har afleveret jordbundsprøver, der undersøges for at finde en gødningssammensætning, der er mest optimalt til vores greens. Der arbejdes også sammen med Allan Brandt, som er DGUs baneekspert og vores greenkeepere bruger også deres faglige netværk for at samle erfaringer fra andre baner.

Hvis man har læst de sidste referater fra bestyrelsesmøder og baneudvalgsmøder, så vil man være klar over, at bestyrelsen er påbegyndt strategiarbejdet for banens vedligehold fremadrettet. Man har samlet information sammen fra tidligere udviklingsplaner, fra dette års medlemsbesvarelser fra Golfspilleren i Centrum, fra Mandagsherrenes input til baneforbedringer og enkelte medlemmer har indsendt forslag til forbedringer pr. hul på 18 huls banen – alt dette tages med i betragtning og bearbejdes først til bestyrelsens strategi for banen og efterfølgende skal dette udmønte sig til både kortsigtet og langsigtet vedligeholdelsesplaner og disse kvalificeres i samarbejde med greenkeeperne, baneudvalg og Allan Brandt fra DGU. Bestyrelsen vil gerne holde en medlemsaften med vores Cheefgreenkeeper Kenneth og Allan Brandt fra DGU, hvor alle interesserede medlemmer kan komme og stille spørgsmål om banen, men vi må naturligvis vente til det kan lade sig gøre mht. COVID-19.

Som noget nyt er der på forsiden af hjemmesiden lavet en banestatus, hvor man hele tiden kan se status på banevedligehold og evt. restriktioner. Det er også meningen, at der fremover, under banens menupunkt, kommer til at ligge informationer om banens udviklingsplaner.

Lige til sidst, så har I nok opdaget, at der er lavet blokeringer om morgenen indtil kl. 10 pga. muligheden for rimfrost på greens. Vores greenkeeper vil hver morgen se efter rimfrost og er der ikke det, så fjernes blokeringen. Ser vejrudsigten ud til varmere vej, så frigives flere dage i træk. Vær opmærksom på, at fordi der ikke er rimfrost i Svendborg by, så kan der sagtens være det på banen, det har tit været sådan. Vi har valgt at gøre det på den måde, i stedet for at man kan booke disse tider og så sletter greenkeeperne dem i tilfælde af rimfrost. Vi har haft dårlige erfaringer med denne måde, da ikke alle medlemmer kan forstå deres tider bliver slettet i tilfælde af rimfrost og greenkeeperne derfor skal tage en masse diskussioner. Vi opfordre jer til at holde øje med Golfbox, hvis man gerne vil ud tidligere.

Mvh.
Svendborg Golf Klub

Nyhedsbrev Oktober

Så er der kommet nyhedsbrev for Oktober måned – du kan læse det ved at klikke her.

God fornøjelse ..

Vinteråbningstider i shoppen

Shoppen holder, frem til jul, åbent hver torsdag og lørdag – begge dage fra 10 til 14.

Vi kan kontaktes på mail: svendborggolfshop@gmail.com

Hilsen Ebbe og Luise

Anden er på spil!


Så er det tid til ANDEMATCH, tilmelding senest 21.10 kl. 12 på golfbox.
”Næsten” alle kan deltage, udgangspunktet er hcp 42.
Andematchen afvikles som en 3-køllematch, hvor man kun må medbringe 3 køller samt en putter.
Starten foregår som en “gunstart” kl. 09:30 med start på alle banens huller – afhængig af deltager antallet. Der kan højest være 48 deltagere, så først til mølle princippet er i brug.

Restauranten er sponsor med ænder og rødvin som præmier.

Efter matchen serveres der gammeldags andesteg, som vores mor lavede den, i restauranten.

Hjertestarter tilbagekaldt

Vores hjertestarter er blevet tilbagekaldt af fabrikanten og er derfor fjernet og returneret.

Der er bestilt en ny som er på vej. Indtil den nye er leveret, er klubben uden hjertestarter.

Louis Nielsen Afslutningsturnering

Lørdag d. 10 Oktober afholder klubben i samarbejde med vores sponsor – Louis Nielsen – vores afslutningsturnering, som vi håber du har lyst til at deltage i.

Turneringen er en lukket turnering for medlemmer af Svendborg Golf Klub.

Startgebyr er 50,- kr. og vi tilbyder Årstidens gryderet til 89,- kr. og det er helt valgfrit om man vil tilmelde sig spisningen efter runden.

Det er gratis for vores frivillige at deltage både i turneringen og til spisningen som tak for det store frivillige arbejde der ydes.

Ved tilmelding til turneringen vil der være spørgsmål, om du er frivillig og om du vil deltage i spisningen.

Du er frivillig, hvis du er med i bestyrelsen, et udvalg, en Klub i Klubben, en del af frivillighedsprogrammet (greenkeeper, boldopsamler, baneservice, skraldehold ect.) eller hvis du har hjulpet til ved nogle af klubbens forskellige arrangementer eller på anden vis har givet klubben en hånd.

Max. antal deltagere er 144 fordelt på 4 rækker og der spilles stableford. Der er flotte præmier i hver række, ca. 1 præmier for hver 6 deltager i rækken.

A-rækken         +8,0 – 11,4
B rækken         11,5 – 23,4
C Rækken        23,5 – 36,0
D-rækken         37,0- 72 ,0

Turneringen er kun åben for spillere med handicapstatus EGA Handicap

For alle rækker afgøres placering ved lige score efter laveste handicap og derefter lodtrækning.

Pga. forsamlingsforbuddet ifbm. COVID-19, så afvikles turneringen med løbende start fra kl. 9.00 i rækkeorden og Scorekort skal afhentes senest 30 min før din starttid.

​Man spiser, når man kommer ind efter runden og der vil være præmieoverrækkelse for hver række, når rækken er afsluttet.

Efter A-rækkens præmieoverrækkelse, vil klubben overrække de manglende pokaler og præmier for Klassemesterskabet – Senior, Veteraner og Super Veteraner og derefter vil klubben overrække en lille erkendtlighed til spillerne på de 3 herrehold, der i Danmarksturneingen vandt deres række og rykkede op.

Du kan tilmelde dig her

Vi glæder os til at se mange af klubbens medlemmer.

Mvh.
Svendborg Golf Klub

Nyhedsbrev September

Så udkom september måneds nyhedsbrev – Læs mere her