Nyheder fra Svendborg Golf Klub

Tirsdagsdamernes 50 års jubilæum

Kære medlemmer,

Tirsdagsdamerne har 50 års jubilæum og det fejrer klubben ved at afholde en Jubilæums turnering og Jubilæums fest, som er for alle klubbens aktive medlemmer.

Der spilles stableford i fire rækker – A, B, C og D rækken, en hold turnering og derudover vil der være forskellige konkurrencer undervejs, bla. tættest flaget, længste drive, tættest linjen mm.

Præmieoverrækkelse sker samlet kl. 18.00 inden festen i restaurantens lokaler.

Du kan enten nøjes med at spille med i turneringen, eller du kan tilmelde dig både turnering og fest
TILMELD DIG HER

Vi glæder os til at se mange af klubbens medlemmer.

Tirsdagsdamerne &
Svendborg Golf Klub

INVITATION TIL JUBI TURNERING & FEST

Hul 6 brugt som Driving Range

Kære medlemmer,
Søndag d. 15 august i en af boldene, der er slået ud fra 1. tee efter kl. 16.12 har nogle af vores medlemmer desværre brugt hul 6 som Driving Range og med det resultat, at teestedet blev slået helt i stykker og greenkeeperne måtte reparere 49 store dybe nedslagsmærker. I kan herunder se både billede og video af hvordan det så ud, da greenkeeperne skulle til at klippe teesteder mandag morgen.

Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt og det burde jo ikke være nødvendigt, at skulle skrive ud, at det ikke er tilladt at bruge et hul ude på banen som Driving Range – det har vi vores indspils område og vores Driving Range til.

Men det der gør os mest vrede, er at man så ikke engang gider gå op på green og rette sine nedslags mærker op, det er under al kritik og ikke meget man som medlem har lyst til at passe på banen.

Oplever vi sådan en opførsel igen og vi finder ud af hvilke medlemmer det har været, vil det får konsekvenser for deres spilleret til banen. Der ligger en del No-Shows efter kl. 16.12, så vi formoder at synderne skal findes i blandt disse, men det kan vi jo desværre ikke bevise.

         

 

Brug af herrernes omklædningsrum d. 13 august

Kære medlemmer,

Fredag d. 13 august får vi besøg af 72 damer fra de fynske klubber, hvor vi skal afvikle LADY FYN og de skal efter deres runde klæde om til spisningen, så derfor lægger vi beslag på herrernes omklædningsrum i tidsrummet fra kl. 13.00 – 15.00. Vi håber på forståelse fra vores mandlige medlemmer ..

Mvh.
Svendborg Golf Klub

Nyhedsbrev juli

Sidste nyt fra Svendborg Golf Klub – LÆS MERE HER

Hjælpere til DM for Seniorer d. 6 – 8 august

Vi har brug for nogle hjælpere til afvikling af DM for Seniorer d. 6 – 8 august – som forecaddies og starter. Der er lavet en plan med tider og opgaver – HJÆLPER TIL DM SENIORER – så du kan se hvad vi har brug for hjælp til. Du sender en mail til info@svendborg-golf.dk og fortælle hvor du kan hjælpe til. Der bliver samtidig mulighed for at se en masse god golf.

DGU sørger for forplejning til hjælperne.

Gule jordspyd omkring greens

Hvis du opdager disse gule jordspyd på greens og forklædet til greens under din runde på 18 huls banens hul 3, 14, 15 og 18 og på puttegreen på bagsiden af klubhuset, så skal du lade dem sidde i jorden.

Er de til gene for dit golfslag eller dit putt, så er der lempelse uden straf jvf. regel 16.1b.

Det er AGROLAB, som er ved at lave forsøg mod svampe sygdommen Dollar Spot og de gule jordspyd bruges til at afgrænse området, der laves forsøg på, så derfor er det meget vigtigt, at der ikke flyttes på dem.

   

DGI OG SVENDBORG GOLF 2021

Mens vi venter på Landsstævnet 2022, afvikler DGI og Svendborg Golf Klub i 2021 nogle DGI turneringer, der hvor landsstævnet var planlagt.
  
FREDAG D. 2 JULI – SINGLE TURNERING
Gunstart kl. 09.00
LØRDAG D. 3 JULI – PAR TURNERING
Gunstart kl. 09.00
 
TILMELDING
Seneste tilmelding er d. 30. juni 2021 kl. 12.00
    
PRÆMIE SPONSOR
Svendborg Golfshop med præmier for 15.000,- kr. i hver turnering. 
 
PRIS FOR GREENFEE GÆSTER
Deltagergebyr med frokostbuffet kr. 320,- pr. deltager, pr. turnering. Deltagergebyr uden buffet kr. 200,- pr. deltager, pr. turnering.
 
PRIS FOR SVENDBORG MEDLEMMER
Deltagergebyr med frokostbuffet kr. 195,- pr. deltager, pr. turnering. Deltagergebyr uden buffet kr. 75,- pr. deltager, pr. turnering.
 
TROLLY OG BUGGYS
Trolley eller Buggy kan lejes ved henvendelse til klubben på e-mail: info@svendborg-golf.dk
 
OVERNATNING
For dem der ønsker overnatning og deltagelse i begge turneringer samt måske en søndag i fantastiske Svendborg henvises der til lokale muligheder. Se mere på VISIT SVENDBORG

Fonden for Fynske Bank Driving Range

Fredag d. 18 juni kl. 12 var der indvielse af vores nye Driving Range. Fonden for Fynske Bank har bidraget med en donation på kr. 400.000,- Svendborg Golf Klub er meget taknemmelig for donationen, som har gjort at projektet har kunnet gennemføres.
Her overrækker Henrik Bo Jensen checken til Formand Ulla Larsen og PRO træner Rolf Pedersen og Rolf Pedersen får æren af at slå det første slag på Driving Range under indvielsen.

Svendborg Golf Klub – Nyhedsbrev Maj / Juni

Kære medlemmer,

Her kan du finde Nyhedsbrevet fra maj / juni.

Læs mere her

Indkaldelse til Generalforsamling i Svendborg Golf Klub

Indkaldelse til
Generalforsamling i Svendborg Golf Klub

d. 21. juni 2021 kl. 19.00 på Hotel Svendborg

HUSK tilmelding til generalforsamlingen i Golfbox – TILMELD DIG HER

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af stemmetællere
  1. Bestyrelsens beretning
  1. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
  1. Behandling af indkomne forslag
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af suppleanter
  1. Valg af revisor
  1. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Vagn Grønbjerg præsenterer klubbens Frivillighedsprogram.

Du finder dokumenterne til Genralforsamlingen her:

 

Kommentar til dagsordenen til generalforsamlingen 2021

Ad 1: Bestyrelsen foreslår en dirigent

Ad 3: Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om årets gang i golfklubben. Hvert medlem af bestyrelsen aflægger en mundtlig beretning fra eget ansvarsområde.

Ad 4: Revideret regnskab 2020 v. revisor Lilly Jeppesen. Regnskabet fremlægges på baggrund af bestyrelsens godkendelse. Budget 2021 til godkendelse herunder kontingent/ Jan Find Petersen

Ad 5: Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres i henhold til vedhæftede dokument af 31.12.2020:
Forslag til vedtægtsændring

Ad 6: Valg til bestyrelsen:

Jan Find Petersen               – modtager genvalg

Ebbe Vej                             – modtager ikke genvalg

Carl Andersen                    – modtager ikke genvalg

Ad 7: Der skal vælges 2 suppleanter

Ad 9: Eventuelt