Nye bolde på Driving Rangen fra Fonden for Fynske Bank

Vi har været så heldige at få en donation fra Fonden for Fynske Bank på 50.000,- kr. som er gået til nye bolde på Driving Rangen.

Alene sidste år donerede Fonden ca. kr. 17. mio. Heraf ca. 6,0 mio. i det Sydfynske, hvor 134 foreningen primært indenfor fritid og kultur fik gavn og glæde af det.
Fonden for Fynske Bank har ét overordnet formål: At være med til at gøre vores lokalområde til et dejligt sted at bo.
Det er en stor glæde for Svendborg Golf Klub, at klubben med donationen fra Fonden for Fynske Bank på de 50.000,- kr., kan tilbyde klubbens ca. 1.150 medlemmer at man fremover kan træne og undervises med gode bolde på Driving Rangen.
Det betyder meget for klubben, at vi tilgodeses med en sådan donation og der skal lyde et stort TAK til Fonden for Fynske Bank
#støtvoressponsorerdestøtteros