Hjælp Svendborg Golf Klub med en håndsrækning til at opnå momskompensation

Det giver rigtig god mening – Se mere nedenfor

Svendborg Golf Klub har vi mange projekter, som vi, til gavn for alle jer medlemmer, gerne vil sætte i søen. Vi har i den forbindelse erfaret, at vi som forening, har muligheden for at søge om momskompensation, via en pulje fra staten målrettet alle almennyttige foreninger.

Forudsætningen for at kunne modtage momskompensation er, at vi opnår mindst 100 donationer på minimum 200 kr. pr. stk., inden den 1. oktober 2022. Når vi dette mål har klubben mulighed for at blive godkendt som almennyttig forening iht. Ligningslovens §8a, med virkning allerede for 2022 og dermed få andel af puljen i år.

Dette en unik mulighed, som vi, uagtet en meget stram deadline, meget gerne vil forfølge.

Donationer er fradragsberettiget, og klubben vil, hvis vi finder min. 100 donationsgivere, få mulighed for at søge momskompensationspuljen, og dermed få ekstra økonomiske ressourcer, som vi kan investere i baneprojekter.

En af vores venskabsklubber modtog sidste år kr. 57.000 i donationer og fik derved adgang til kompensationspuljen fra SKAT. Samlet blev pågældende klubs økonomi forbedret med ca. kr. 280.000 og skabte store forbedringer på deres bane samt i og omkring deres klubhus.

Vi håber derfor, at så mange som muligt har lyst til give klubben en kontant gave og hjælpe klubben med at investere i baneprojekter. Mulige investeringer kunne, afhængig af kompensationens størrelse f.eks. være etablering af egen brønd til vand, nivellering af drivingrange, eller lignende projekter.

Vi håber at nå i mål med projektet og din mulige donation er en stor hjælp til at nå dette og vil derfor være meget velkommen.

Donationen, på min. kr. 200 kan gives via:

  • MobilePay på 37896
    VIGTIGT:  Oplys dit medlemsnummer som reference, samt dit fulde cpr. nummer.

eller:

  • Overførsel via Netbank til klubbens konto i Fynske Bank, reg.nr.  0815 – kontonummer 8159921450
    VIGTIGT: Oplys dit medlemsnummer som reference, samt dit fulde cpr. nummer

Svendborg Golf Klub sørger for at indberette din donation til SKAT og vi videregiver naturligvis ikke dit cpr.nr. til andre end SKAT jf. GDPR lovgivningen.

Hvis vi ikke når i mål, med at finde 100 personer inden deadline, så vil alles donationer naturligvis blive tilbagebetalt.

Med venlig hilsen 
Svendborg Golf Klub