Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

Driving Range.

Der er lukket hver onsdag morgen imellem kl. 6 – 9.00 pga. opsamling af bolde og klipning.

18 hullers banen.

Der skal lægges op indtil at græsset begynder at gro. Det skal gøres på kortklippet arealer, det vil sige tee’s, fairway’s og forgreens.

Banestatus i uge 15.

Greens vil i den komne uge blive dybde vertikalskåret, eftersået, topdresset og gødet. Håber ikke det vil blive for stor irritation for spillet.

Driving range.

Driving rangen er lukket torsdag d. 4 april i mellem kl. 8 og 10.30 pga. boldsamling og klipning.

Kortklippede arealer, hvor der skal lægges op.

De arealer der skal lægges op på er følgende: tee, fairway, semirough og forgreen.

Boldvaskeren på Driving range.

Boldvaskeren er gået i stykker, og vi er ved at undersøge, hvad et nyt gear og motor koster. Så indtil videre kan der ikke vaskes bolde.

Vigtig nyhed fra Baneudvalget

Vigtig nyhed fra Baneudvalget

 

Baneudvalget har fra Christian Haldan modtaget forslag til at passe og vedligeholde 9 huls banen og Par 3 banen på en ny måde, og besluttet at sætte projektet i gang.

 

Til pasning af 9 huls bane og Par 3 bane etableres et team bestående af en fast greenkeeper i 24 timer pr. uge (Christian), og frivillige m/k i 25 timer pr. uge i perioden april til oktober.

 

Christian vælger frivillige m/k blandt interesserede der melder sig, sørger for instruktion i forbindelse med opgaverne og udarbejder vagtplaner.

 

Der venter dig nye spændende opgaver som frivillig, idet du kommer til at køre og bruge følgende maskiner og værktøjer : 

  • Greenklipper
  • Teesteds- og forgreenklipper
  • Fairwayklipper
  • Bunkerrive
  • Ferris, der bruges til at klippe mellem træerne
  • Flymo til bunkerkanter
  • Buskrydder til område ved bænke, skilte o. lignende
  • Brug af hulbor ved flytning af huller

Der etableres 2 teams af frivillige m/k, Team U og Team L

 

*   Team U arbejder 25 timer i ulige uger

*   Team L arbejder 25 timer i lige uger

*   I hvert team er der 4, 5 eller 6 frivillige m/k

*   Gyldigt kørekort er nødvendigt

*   Emil undersøger evt. spørgsmål om forsikring.

 

Er der frivillige nok, vil SGK opnå en besparelse, på pasning af 9 huls bane og Par 3 bane, på cirka 200.000,- kroner pr. sæson.

Projektet testes i 2019 og evalueres sidst på sæsonen,

Har du lyst til at være med sender du en mail til Christian Haldan senest søndag 7/4

Meld dig til og stil spørgsmål på :   haldan49@hotmail.com 

Vi ser frem til din tilmelding

 

Baneudvalget

Michael Dissing, Andreas Søndergaard, Willi Horstmann og Kenneth Andersen

25/3 Bane status for 18 hullers.

18 hullers banen er åben for spil igen.

Der er en del bløde områder rundt på banen, hvor vi ikke har mulighed for at klippe græsset lige nu. Der skal lægges op på alle kortklippet arealer for at skåne banen mest mulig. Der er områder der er spærret af for trafik, for at give græsset en chance for at komme til at gro. Bemærk at de blå pæle med sort top ikke eksisterer mere, men nu er det blå pæle med grøn top i stedet for.

Røde/gule markeringer af strafområder

Som bekendt har vi fået nye golfregler i 2019.

Én af dem er, at golfklubberne kan vælge kun at have røde pæle og lade de gule udgå. Det har vi valgt ikke at gøre i Svendborg Golfklub, da enkelte huller ganske enkelt er designet på den måde, at man skal slå over vand.

Så når du kommer på 18-hulsbanen næste gang, vil du stadig møde både røde og gule markeringer, ex. gul på hul 5 og 18.

Nye Lokalregler

Grundet de nye golfregler er der kommet nye lokal regler. https://svendborggolfklub.dk/lokale-regler/ 

Følg linket og se den opdaterede version.

Grundet forslaget til generalforsamlingen om ændret baneforløb, vil der ikke blive bestilt nye scorekort førend vi ved hvilket hulforløb der skal spilles i Svendborg Golf Klub. Vær derfor opmærksom på at de lokale regler som fremgår af scorekortene, indtil videre ikke er gældende. De retvisende lokal regler vil fremgå af opslag i klubhuset og på hjemmesiden.