Vigtig nyhed fra Baneudvalget

Vigtig nyhed fra Baneudvalget

 

Baneudvalget har fra Christian Haldan modtaget forslag til at passe og vedligeholde 9 huls banen og Par 3 banen på en ny måde, og besluttet at sætte projektet i gang.

 

Til pasning af 9 huls bane og Par 3 bane etableres et team bestående af en fast greenkeeper i 24 timer pr. uge (Christian), og frivillige m/k i 25 timer pr. uge i perioden april til oktober.

 

Christian vælger frivillige m/k blandt interesserede der melder sig, sørger for instruktion i forbindelse med opgaverne og udarbejder vagtplaner.

 

Der venter dig nye spændende opgaver som frivillig, idet du kommer til at køre og bruge følgende maskiner og værktøjer : 

  • Greenklipper
  • Teesteds- og forgreenklipper
  • Fairwayklipper
  • Bunkerrive
  • Ferris, der bruges til at klippe mellem træerne
  • Flymo til bunkerkanter
  • Buskrydder til område ved bænke, skilte o. lignende
  • Brug af hulbor ved flytning af huller

Der etableres 2 teams af frivillige m/k, Team U og Team L

 

*   Team U arbejder 25 timer i ulige uger

*   Team L arbejder 25 timer i lige uger

*   I hvert team er der 4, 5 eller 6 frivillige m/k

*   Gyldigt kørekort er nødvendigt

*   Emil undersøger evt. spørgsmål om forsikring.

 

Er der frivillige nok, vil SGK opnå en besparelse, på pasning af 9 huls bane og Par 3 bane, på cirka 200.000,- kroner pr. sæson.

Projektet testes i 2019 og evalueres sidst på sæsonen,

Har du lyst til at være med sender du en mail til Christian Haldan senest søndag 7/4

Meld dig til og stil spørgsmål på :   haldan49@hotmail.com 

Vi ser frem til din tilmelding

 

Baneudvalget

Michael Dissing, Andreas Søndergaard, Willi Horstmann og Kenneth Andersen