Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

Forskningsprojekt på greens på 18 hullers banen.

 

Fra torsdag d. 13 juni og frem til 22 august vil Agrolab køre et forsøg med forskellige bekæmpelsesmidler.

I Svendborg golf klub har vi desværre en svampe sygdom i greens der hedder Dollarspot.

Agrolab vil udføre deres forsøg på 3 greens, putting greenen foran klubhuset op mod Driving range, 9 & 11 green. Der er allerede nu ved at komme en del tørre pletter med sygdom.

For at Agrolab kan udføre deres forsøg præcist vil der blive sat nogle ’’Gule Søm’’ ned i forgreens som IKKE må flyttes, (de kommer ikke til at genere spillet).

Når Agrolab kommer forbi for at udføre deres forsøg vil der blive opsat nogle snore ved de ’’Gule Søm’’ så der dannes firkantede felter på greens. Når de er færdige med deres forsøg den pågældende dag  vil snorene blive fjernet igen. Et forsøg vil typisk blive udført om morgenen, da det er det bedste sprøjte tidspunkt.

Respekter naboerne

Vi oplever desværre at vores naboer spotter gæster som bruger diverse levende hegn som toilet og dermed ikke har den bedste udsigt, vi beder alle gæster og medlemmer respektere naboerne og deres privatliv. Brug derfor toiletterne i klubhuset eller på banen. Ligeledes henstiller vi til at man ikke går ind på privat grund efter sine bolde.

Omtanke ved opsamling af bold med flag i hullet

Med de nye regler oplever vi at mange benytter muligheden for at putte med flaget i. Det er rigtig fint, dog kan det også medfører ekstra slitage især ved hulkanterne når bolden skal op igen.

Her er der derfor et par råd til omtanke, når du skal have din bold op af hullet med flaget i:

  • Hvis du bruger en boldopsamler på dit puttergrip: Tag flaget op, inden du samler bolden op. Der er ikke plads til både flagstang, puttergrip og bold.
  • Hvis du har handske på den ene hånd: Tag bolden op med hånden UDEN handske – og mellem 2 fingre.
  • Hvis du har bolden i hul sammen med flagstangen: Brug ikke flagstangen til at trække bolden op med.
  • Hvis der allerede er en bold i hullet: Der er plads til flere! Så kan I samle to bolde op på én gang.

Bunkers på 9-huls banen

Vi sløjfer nogle bunkers på 9 huls banen.

Bestyrelsen har efter anbefaling fra baneudvalget godkendt at sløjfe / lukke enkelte bunkers på 9 huls banen.
Når der er tid tilovers i Greenkeeper afdelingen, vil der blive lukket en bunker.
De vil blive markeret med blå pæle med grøn top og der vil blive fyldt jord i, sået og opsat en sprinkler.

Bestyrelsen

Driving Range.

Der er lukket hver onsdag morgen imellem kl. 6 – 9.00 pga. opsamling af bolde og klipning.

18 hullers banen.

Der skal lægges op indtil at græsset begynder at gro. Det skal gøres på kortklippet arealer, det vil sige tee’s, fairway’s og forgreens.

Banestatus i uge 15.

Greens vil i den komne uge blive dybde vertikalskåret, eftersået, topdresset og gødet. Håber ikke det vil blive for stor irritation for spillet.

Driving range.

Driving rangen er lukket torsdag d. 4 april i mellem kl. 8 og 10.30 pga. boldsamling og klipning.

Kortklippede arealer, hvor der skal lægges op.

De arealer der skal lægges op på er følgende: tee, fairway, semirough og forgreen.

Boldvaskeren på Driving range.

Boldvaskeren er gået i stykker, og vi er ved at undersøge, hvad et nyt gear og motor koster. Så indtil videre kan der ikke vaskes bolde.