Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

Driving Range.

Driving range er lukket torsdag d. 28/3 i mellem kl. 6.30 og 10.30 pga. opsamling af vinterbolde og klipning.

25/3 Bane status for 18 hullers.

18 hullers banen er åben for spil igen.

Der er en del bløde områder rundt på banen, hvor vi ikke har mulighed for at klippe græsset lige nu. Der skal lægges op på alle kortklippet arealer for at skåne banen mest mulig. Der er områder der er spærret af for trafik, for at give græsset en chance for at komme til at gro. Bemærk at de blå pæle med sort top ikke eksisterer mere, men nu er det blå pæle med grøn top i stedet for.

Røde/gule markeringer af strafområder

Som bekendt har vi fået nye golfregler i 2019.

Én af dem er, at golfklubberne kan vælge kun at have røde pæle og lade de gule udgå. Det har vi valgt ikke at gøre i Svendborg Golfklub, da enkelte huller ganske enkelt er designet på den måde, at man skal slå over vand.

Så når du kommer på 18-hulsbanen næste gang, vil du stadig møde både røde og gule markeringer, ex. gul på hul 5 og 18.

Nye Lokalregler

Grundet de nye golfregler er der kommet nye lokal regler. https://svendborggolfklub.dk/lokale-regler/ 

Følg linket og se den opdaterede version.

Grundet forslaget til generalforsamlingen om ændret baneforløb, vil der ikke blive bestilt nye scorekort førend vi ved hvilket hulforløb der skal spilles i Svendborg Golf Klub. Vær derfor opmærksom på at de lokale regler som fremgår af scorekortene, indtil videre ikke er gældende. De retvisende lokal regler vil fremgå af opslag i klubhuset og på hjemmesiden.

Buggy kørsel på banen

 

Vinteren har været god ved banen, men tilgengæld har marts måned været hård, med rigtig meget vand som gør at vores anlæg er meget blødt.

 

Som det er nu så er banen åben i weekenden, men vi forventer at udsætte åbningen til tirsdag og måske endnu senere, dette afgøres alene af vejret. Kørsel med buggys vil med overvejende sandsynlighed ikke være mulig i starten af banens åbning. Dog vil vi løbende og dagligt tjekke banen og anlægget for at vi hurtigst muligt kan åbne op for kørsel med buggys.
Generelt har vi aldrig været velsignet med en hårdfør jord, og anlægget tager derfor meget skade i regnvåde perioder.

 

Som sagt så skriver vi ud på hjememsiden så snart der åbnes for buggy, så I behøves ikke ringe hver dag og spørge hvornår buggys bliver frigivet, vi skal nok give jer besked 🙂

 

Priserne er i øvrigt uændret i år.

 

1 tur              Kr. 250,-

10 turs kort   Kr. 2.000,-

Årskort         Kr.3.250,- årskortet er personligt og der kan kun være 2 aktive tider af gangen og højest 7 dage frem

 

Årskort         For personer over 75 år tilbydes årskortet til Kr. 1.750,- Dette kan også benyttes af personer under 75 år, såfremt man af helbredsmæssige årsager har svært ved at gå en golfrunde.

Status for 18hullers banen den 18/3.

På grund af den megen regn i den forgange uge, er åbningen af 18 hullers banen udskudt indtil videre. Der er så vådt rundt på banen, at vi har svært ved at køre uden at lave mange spor. Søen på hul 18 er så stor nu at den går helt over til skråningen over til højre.

Jeg kan se på vejrudsigten at der ikke skal komme så meget regn i den kommende uge. Så jeg håber at banen er tørret så meget op at der kan åbnes op for spil i næste uge.

6 tee/9 huls.

6 tee på 9 hullers banen er blevet flyttet. Skilt og bænk vil blive flyttet snarest mulig og diverse mål,  på selve skiltet bliver rettet.

 

Plan for banen de kommende uger

Plan for åbning af greens er som følger – hvis vi bliver hurtigere færdig med processerne åbner vi hurtigere end angivet nedenfor:

  • Uge 10 topdressing, prikning/luftning af greens
  • Uge 11 rulning og klipning hvis temperaturen i jorden overstiger 5-8 grader
  • Uge 11 forventet første udbringning af gødning til greens
  • Uge 12 forventet åbning af hele banen
  • Uge 14 forventet første udbringning af gødning til teesteder og fairway

Hvorfor åbner vi så ikke før?
Krybehvene (agrostis stolonifera) som er den græs vi har i vores greens, er ikke specielt vinterstærk, og trafik på denne, inden den har mulighed for at regenerere sig selv, kan få betydelige konsekvenser for plantens overlevelse. Dog tåler den lav klippehøjde og er god til stress og megen trafik i sommerhalvåret.

Græs er også sårbart når det tør

De fleste er klar over, at man ikke skal gå på frosne greens, men de færreste er klar over, at græsset er mest sårbart, når det tør op i starten af foråret. Golfspillere ser blot den optøede overflade, der inviterer til spil. Det er i sådanne situationer, at greenkeeperen kommer under voldsomt pres for at åbne banen for spil, men det er netop her, at risikoen for skade på græsset er størst, og hvor især svampeangreb efterfølgende vil sætte sine tydelige spor.

Greens om foråret betaler prisen
Et massivt svampeangreb vil påvirke greens udseende og spillekvalitet langt ind i foråret og kan betyde, at klubben ikke kan åbne banen for spil på det tidspunkt, hvor indtægterne fra greenfee begynder at stige igen. I et så lille land som Danmark rygtes det hurtigt, hvem der har gode greens om foråret. Det kan derfor hurtigt vise sig at være en dårlig forretning, hvis klubbens greens ikke er spilbare, fordi de har været åbnet for spil i løbet af vinteren. En generel regel er derfor, at jo mere spil der tillades i perioder med lav temperatur, desto større er risikoen for skade på græsset og jo længere tid tager det at opnå en acceptabel spilleflade om foråret. Dette er de entydige erfaringer fra forskning i området fra både Danmark og udlandet.

Hver bane har sine egne grænser 
Beslutningen om golfbanen skal være åbent for spil må være op til greenkeeperen i klubben. Greenkeeperen har den professionelle erfaring og “know how” til at finde balancen mellem ønsket om spil og kravene til overfladen set over en hel sæson. Hver golfbane har sine egne specielle forhold, der sætter unikke grænser for, hvornår vinterspil kan lade sig gøre. Tendensen med øget spil om vinteren giver således de danske golfbaner nogle udfordringer. I nogle situationer må der sættes begrænsninger for spillet, men disse begrænsninger kan over en hel sæson give rigtig god mening.

 

 

 

Banestatus ultimo februar

I skrivende stund er vejret helt perfekt til golf.

Men i greenkeeper gården står det hele pt. meget stille. Det er pga. at der er stadig en del ferie, afspadsering og forældreorlov der skal afholdes inden starten på den kommende sæson.

På fredag den 1 marts starter Jørgen og undertegnede op igen. Vi går straks i gang med at køre sand på greens og derefter dybde lufte greens.

Greens er kommet fint igennem den milde vinter vi har haft. Der er ikke sket de helt store svampeskader på greens.

Alle maskiner er blevet serviceret og klar til den kommende sæson.

Der er blevet beskåret en del træer på hullerne 7 til 12.

Banedanmark har også været i gang med den helt store beskæring langs banen. Det er gjort for de har lagt fiberkabel ned, og i den forbindelse har de været nød til at køre ind på hul 13 med en stor spuler og der er kommet lidt køreskader.

Der er en enkelt green som har lidt under naturens hårde behandling, der er tale om 10 green bunker til højre, der er  ødelagt af dådyrerne. Den er der en del arbejde i, inden den er klar til spil igen.

Husk tidsbestilling og bekræftelse af starttid

Vi henstiller til at folk husker at bestille tid i Golfbox, samt bekræfte sin tid, ellers vil man ikke kunne spille på banen. Desuden skal der kun startes på hul ét og ikke hul seks (på 9-huls banen) som vi desværre oplever jævnligt.

Tidsbestillingen og bekræftelse af tiden er et af de vigtigste redskaber for vores greenkeepere og deres arbejde på banerne. Desuden er det eneste mulighed for administrationen at trække data ud for at se bookinger på banen. Disse data bruger administration og greenkeeper til at planlægge arbejde på banerne, hvornår der kan lægges arrangementer og meget andet. Vi håber derfor at I vil være behjælpelige med at lette en del arbejdsgange for klubbens ansatte. Desuden er det til glæde og gavn for medlemmer og gæster så de kan se hvornår der er ledige tider mm.