Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

Baneinformation

I ugerne 38 og 39 ( 19-30 september) tages der løbende propper op af greens

Vi tager ikke propper op på alle greens samme dag, men løbende over de 14 dage.

Dvs. greens kan være ujævne og enkelte steder vil der være meget sand på greens indtil det

tørrer og kan fejes væk.

God tur !

Dejligt at se en næsten tom greenkeepergård

Dejligt at se en næsten tom greenkeepergård og en masse af vores dygtige medarbejdere igang ude på banen
God weekend allesammen
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.
Kan være et billede af 1 person, golfbane, græs og natur

Banestatus

Par 3 banen

Lige lidt info omkring vores lille par 3 bane

Greenkeeperne er t.o gået igang med at gøre Par 3 banen mere spilbar end den hidtil har været og det ser allerede meget bedre ud end det har gjort det seneste lange stykke tid 🙂

 

Derudover så er der kommet nye flag og der kommer i den nærmeste fremtid også nye måtter på udslagsstederne.

Så har i en ven eller et familiemedlem, der har lyst til at prøve kræfter med vores herlige spil, så tøv ikke med at tage ham/hende gratis med ud og prøve golf oppe på par 3 banen – det er det den er skabt til

Der er naturligvis stadig rum for forbedring, men nu er vi igang og lur os om der ikke sker andre ting over året deroppe

Åbning af banen

Så blev det endelig den tid på året, hvor vi kan svare på det spørgsmål vi hører allermest i denne tid ”Hvornår åbner vi? ”
VI ÅBNER:
Banerne torsdag den 17. marts
18-huls banen kl. 10.06
9-huls banen kl. 7.00

Ved åbning af 18 huls banen vil tiderne fra kl. 6.00-10.00 være blokeret pga. morgenfrost.

Evt. åbning vurderes dagligt af chefgreenkeeperen og banen bliver åbnet, så snart han kan se, at frosten er væk.

Vinterbanen lukker for denne vinter. Alle, der har booket tid på Vinterbanen fra torsdag den 17. marts og frem, bedes selv booke en ny tid på enten 18-huls eller 9-huls banen. Alle bookede tider på Vinterbanen fra torsdag og frem i tiden, slettes i løbet af i dag.

Vi kan desværre ikke åbne for buggykørsel endnu, da der stadig er alt for vådt flere steder og der spilles stadig med oplæg
God dag allesammen

Banestatus

Vinterbanen er åben igen

Vinterbanen er åben igen fra mandag den 28. februar kl. 12.00, når frosten er helt væk.

Foråret nærmer sig og det betyder også, at der begynder at ske noget på 18-huls banen.

Vi vil i den kommende tid klippe og gøde greens og forgreens.

Der bliver fjernet grene og fejet greens på hele banen.

 

Referat fra Baneudvalgsmøde den 22. november 2021

Referat fra baneudvalgsmøde den 22/11 kl. 16 i Svendborg Golf Klub

Til stede: Allan Bojsen, Kenneth Andersen, Jess Nielsen, Michael Dissing (til kl. 17), Søren Seiersen og Ebbe Vej.

Afbud: Gitte Borgerman og Bent Moritsen

Referat: Ebbe Vej

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden EV
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde EV
 3. Oplæg til forslag om baneomlægning v. Christian Haldan
 4. Status på banen KA
 5. Vandingsprojekt – tilbagemelding fra forretningsudv. og status JN
 6. Orientering om “Projekt stærekasser” EV
 7. Eventuelt

1- Godkendelse af dagsorden EV

 • Godkendt

2- Godkendelse af referat fra sidste møde EV

 • Bemærkning: Lukkede dele af referatet kommer ikke ud til medlemmer.
 • Gitte fremsender oprindeligt ref. til godkendelse for medlemmer af baneudvalget.
 • Ellers godkendt.

3- Oplæg til forslag om baneomlægning v. Christian Haldan

 • Christian Haldan orienterer om sit forslag til nyt baneforløb.
 • Der svares på spørgsmål.
 • Baneudvalget tager det til efterretning, og underretter forretningsudvalget/bestyrelsen.

4- Status på banen KA

 • Der er lavet sti til 1. tee
 • Placering af skraldespande er rykket til starterhus
 • Vi arbejder videre med at undersøge muligheder for buggystier
 • Der er bestilt ny og større bro til overgangen på hul 4
 • Opgravning af søer udsat indtil videre.
 • DGU (Allan Brandt) udarbejder oplæg til handlingsplan i løbet af vinteren
 • Der er registreret svamp i nogle greens. Det handles der på.
 • Der arbejdes på at etablere stier, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der er påbegyndt træfældning. Der flises senere på vinteren.
 • Søen på 7. hul er blevet ordnet. Resten af det planlagte arbejde ved søerne er blevet skubbet lidt, grundet økonomisk forsigtighed. Det drejer sig om at fjerne noget af sivene i søen hul 5 + 1/14.

5- Vandingsprojekt – tilbagemelding fra forretningsudvalget og status JN

 • Jess har talt med Vand og Affald, og fremlægger for forretningsudvalget/bestyrelsen.

6- Orientering om “Projekt stærekasser” EV

 • Erhvervsklubben har sponsoreret 100 fuglekasser til hhv. stære og ugler/tårnfalke. Træet til disse er nu klart. De samles af frivillige og sættes op i januar.

7- Eventuelt

 • Der kommer en væsentlig stigning i prisen på gødning til næste år.
 • Der nævnes mulighed for at fælde et træ ved vandhullet på hul to.
 • Der er bestilt en ny klipper fra Baroness.

Næste møde mandag den 10. januar kl. 16.

Morgenlukning i Golfbox.

Der er blevet lavet en blokering i golfbox gældende fra d. 12/12. Det er gjort for at skåne banen om morgenen, hvor der er størst chance for at der er frost. Blokeringen vil blive fjernet, hvis der ikke er udsigt til frost.

Frost, forsinkelser og græssets sundhed

Kære medlemmer,

Det er ikke for at være irriterende , at vi lukker for spil på 18 huls banen tidlig morgen, når vi opdager, at der er rimfrost på greens.

Er banen ikke lukket og du kommer hen til en green, hvor der stadigvæk er rimfrost, så undlad at gå derind. Det kan godt være, at det på puttegreens ved klubhuset er frit for rimfrost, men det er ikke ensbetydende med at alle greens på banen er rimfrost frie, da mange ligger i skygge.

Så venligst respekter vores afgørelse, vi har været hele banen rundt og vurderet lukketiden ud fra, hvad der er bedst for banen – på den måde er du også med til at passe på vores bane.

Se denne video, så kan du se hvad det betyder, hvis du alligevel går på en green, hvor der er rimfrost.