Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

18 hullers banen.

18 hullers banen er lukket resten af onsdagen og torsdag. Der er faldet så megen regn og jorden er helt vand mættet.

Torsdag vil der komme en opdatering på, hvornår banen åbner igen.

 

Opdateret d. 10 oktober kl. 14.30

Der er forsat være lukket på 18 hullers banen fredag.

Buggy kørsel.

Der er lukket for buggy kørsel resten af tirsdag og onsdag d. 9 oktober. Der er kommet rigtig megen regn indenfor de sidste par timer.

Der spilles med oplæg fra d. 3/10 2019.

Through the green (semirough højde elle lavere). Der skal lægges op på alle tætklippede arealer inden for et scorekorts længde. Det gælder dog ikke for rough.

Buggy kørsel – Opdateret 2 oktober

Der er lukket for kørsel med buggy på hele vores golfanlæg.

 

Dem med specialtilladelse (Lægeerklæring) kan fortsat køre, naturligvis mod at vise respekt for våde områder og kun køre i semirough eller højere. Hvis dette ikke overholdes kan specialtilladelse inddrages.

 

Denne opdatering gælder til og med fredag den 4/10

Fliser i græsset.

Der er blevet lagt nogle fliser ud i græsset rundt på baneanlægget. Der hvor fliserne ligger er der problemer med vores dræn. Problemerne med drænene kan være at rørene er stoppet eller faldet sammen. Der er en dybde angivelse på de enkelte fliser så vi ved, hvor dybt vi skal grave. Når der bliver tid graver vi op og reparerer det enkelte sted.

Der spilles med oplæg

Der spilles med oplæg på klippede arealer i fairway højde eller derunder, samt greens. Denne opdatering er gældende ind til og med mandag den 23 september

Forskningsprojekt på greens på 18 hullers banen.

 

Fra torsdag d. 13 juni og frem til 22 august vil Agrolab køre et forsøg med forskellige bekæmpelsesmidler.

I Svendborg golf klub har vi desværre en svampe sygdom i greens der hedder Dollarspot.

Agrolab vil udføre deres forsøg på 3 greens, putting greenen foran klubhuset op mod Driving range, 9 & 11 green. Der er allerede nu ved at komme en del tørre pletter med sygdom.

For at Agrolab kan udføre deres forsøg præcist vil der blive sat nogle ’’Gule Søm’’ ned i forgreens som IKKE må flyttes, (de kommer ikke til at genere spillet).

Når Agrolab kommer forbi for at udføre deres forsøg vil der blive opsat nogle snore ved de ’’Gule Søm’’ så der dannes firkantede felter på greens. Når de er færdige med deres forsøg den pågældende dag  vil snorene blive fjernet igen. Et forsøg vil typisk blive udført om morgenen, da det er det bedste sprøjte tidspunkt.

Respekter naboerne

Vi oplever desværre at vores naboer spotter gæster som bruger diverse levende hegn som toilet og dermed ikke har den bedste udsigt, vi beder alle gæster og medlemmer respektere naboerne og deres privatliv. Brug derfor toiletterne i klubhuset eller på banen. Ligeledes henstiller vi til at man ikke går ind på privat grund efter sine bolde.

Omtanke ved opsamling af bold med flag i hullet

Med de nye regler oplever vi at mange benytter muligheden for at putte med flaget i. Det er rigtig fint, dog kan det også medfører ekstra slitage især ved hulkanterne når bolden skal op igen.

Her er der derfor et par råd til omtanke, når du skal have din bold op af hullet med flaget i:

  • Hvis du bruger en boldopsamler på dit puttergrip: Tag flaget op, inden du samler bolden op. Der er ikke plads til både flagstang, puttergrip og bold.
  • Hvis du har handske på den ene hånd: Tag bolden op med hånden UDEN handske – og mellem 2 fingre.
  • Hvis du har bolden i hul sammen med flagstangen: Brug ikke flagstangen til at trække bolden op med.
  • Hvis der allerede er en bold i hullet: Der er plads til flere! Så kan I samle to bolde op på én gang.

Bunkers på 9-huls banen

Vi sløjfer nogle bunkers på 9 huls banen.

Bestyrelsen har efter anbefaling fra baneudvalget godkendt at sløjfe / lukke enkelte bunkers på 9 huls banen.
Når der er tid tilovers i Greenkeeper afdelingen, vil der blive lukket en bunker.
De vil blive markeret med blå pæle med grøn top og der vil blive fyldt jord i, sået og opsat en sprinkler.

Bestyrelsen