Forskningsprojekt på greens på 18 hullers banen.

 

Fra torsdag d. 13 juni og frem til 22 august vil Agrolab køre et forsøg med forskellige bekæmpelsesmidler.

I Svendborg golf klub har vi desværre en svampe sygdom i greens der hedder Dollarspot.

Agrolab vil udføre deres forsøg på 3 greens, putting greenen foran klubhuset op mod Driving range, 9 & 11 green. Der er allerede nu ved at komme en del tørre pletter med sygdom.

For at Agrolab kan udføre deres forsøg præcist vil der blive sat nogle ’’Gule Søm’’ ned i forgreens som IKKE må flyttes, (de kommer ikke til at genere spillet).

Når Agrolab kommer forbi for at udføre deres forsøg vil der blive opsat nogle snore ved de ’’Gule Søm’’ så der dannes firkantede felter på greens. Når de er færdige med deres forsøg den pågældende dag  vil snorene blive fjernet igen. Et forsøg vil typisk blive udført om morgenen, da det er det bedste sprøjte tidspunkt.