Kortklippede arealer, hvor der skal lægges op.

De arealer der skal lægges op på er følgende: tee, fairway, semirough og forgreen.