Indlæg af Golfshop

Golfspilleren i Centrum

I vores bestræbelse på løbende at udvikle Svendborg Golf Klub har vi til glæde og gavn for vores medlemmer og gæster, valgt at indgå i et samarbejde med Dansk Golf Union og deres samarbejdspartner Raw Milk. Golfspilleren i Centrum giver os mulighed for at øge opmærksomheden på den enkelte golfspillers oplevelse i vores golfklub og […]

Husk juniortræning starter imorgen

Som man har kunnet læse tidligere på hjemmesiden https://svendborggolfklub.dk/?p=543 så starter juniortræning op i morgen kl. 17.00. Vi glæder os til at se alle juniorerne tilbage på anlægget igen. Nye juniorer starter op tirsdag d. 8 april kl. 17.00

Ambassadører til Golfens Dag søndag den 27. april 2014

Svendborg Golf Klub vil igen i år deltage i Golfens Dag, som afholdes søndag den 27. april. I lighed med tidligere år, vil der blive annonceret i den lokale presse. I klubområdet vil gæsterne få mulighed for at prøve golfslag på træningsbanen, prøve puttinggreen og prøve et par huller på 9-huls banen. Desuden skal de […]

Junior Åbningsmatch

Kære juniorer Husk Junior Åbningsmatch d. 6 april. Du kan se invitationen på linket JuniorÅbningsmatch2014 Husk Tilmelding med angivelse af Hcp til Søren på: soren.bech@mail.tele.dk Senest D. 27/3-2014  

Junior opstartsmøde 11 marts 2014 – Beslutningskoncentrat

Første træning 2014 bliver 1 april kl. 17.00, fra 8 april startes der op med nyt træningskoncept som blev præsenteret på mødet ved Head Pro Henrik Zacho. Der blev stillet forslag til at Restauranten tilbød en juniormenu som kunne nydes efter træning af forældre og juniorer. Dette vil blive drøftet med restauranten. Juniorudvalget fortalte om […]

Diplomuddannelse i Golf management

Emil fra kontoret er påbegyndt Golfmanageruddannelsen, dette for at tilgodese de mange udfordringer som et job i ledelsen af en golfklub kan medføre, især indenfor de seneste år er der kommet stadigt øgede krav til en professionel varetagelse af drifts- og ledelsesmæssige opgaver i golfklubberne. Alle opgaver og eksamenerne vil tage udgangspunkt i Svendborg Golf […]