Junior opstartsmøde 11 marts 2014 – Beslutningskoncentrat

Første træning 2014 bliver 1 april kl. 17.00, fra 8 april startes der op med nyt træningskoncept som blev præsenteret på mødet ved Head Pro Henrik Zacho.

Der blev stillet forslag til at Restauranten tilbød en juniormenu som kunne nydes efter træning af forældre og juniorer. Dette vil blive drøftet med restauranten.

Juniorudvalget fortalte om deres tiltag for sæsonen. De vil stå for en række sociale arrangementer og appellerede til at forældre og juniorspillere bakkede op og deltog i disse.

Første arrangement er åbningsmatch som afvikles 6. april, kl. 11.00  – Her håber vi at se så mange som muligt.

Klubben udarbejder en juniorfolder med informationer som især er målrettet forældre som ikke spiller golf, og nye juniorer. Den skal kunne bruges som opslag og som en form for telefonbog til klubben, trænerne og juniorudvalget.

Klubben forsøger at samle en oversigt med telefonnumre og e-mails på både juniorspilleren og forældrene således information kommer du til både juniorspilleren og forældre.

For de spillere som vil spille ranglisteturneringer, Distrikt tour osv. gælder følgende vilkår. matchfee betales af klubben, derudover modtager spilleren kr. 100,- til transport og fortæring. Klubben har fra Trænerteamet modtaget ekstra kr. 100,- således at samlet beløb pr turnering er kr. 200,- + matchfee.

Dem der ønsker at spille turneringer i 2014 skal sende en oversigt over de ønskede turneringer til sekretariatet hvorefter der tages stilling til hvor mange turneringer der kan ydes støtte til. Kriterierne for støtte vil være at man forsøger at støtte hver enkelt spiller ligeligt.