Diplomuddannelse i Golf management

Emil fra kontoret er påbegyndt Golfmanageruddannelsen, dette for at tilgodese de mange udfordringer som et job i ledelsen af en golfklub kan medføre, især indenfor de seneste år er der kommet stadigt øgede krav til en professionel varetagelse af drifts- og ledelsesmæssige opgaver i golfklubberne. Alle opgaver og eksamenerne vil tage udgangspunkt i Svendborg Golf Klub og Emil vil refererer disse til bestyrelsen.

Du kan læse meget mere om uddannelsen via dette link. http://www.cphbusiness.dk/golfmanagement