Golfspilleren i Centrum

I vores bestræbelse på løbende at udvikle Svendborg Golf Klub har vi til glæde og gavn for vores medlemmer og gæster, valgt at indgå i et samarbejde med Dansk Golf Union og deres samarbejdspartner Raw Milk.

Golfspilleren i Centrum giver os mulighed for at øge opmærksomheden på den enkelte golfspillers oplevelse i vores golfklub og stræbe mod at skabe flest mulige positive ambassadører blandt klubbens medlemmer og gæster.

Vi ønsker, at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores medlemmer og gæsters oplevelse af Svendborg Golf Klub. Denne viden giver os en unik mulighed for at udvikle en organisation som hele tiden stræber mod at skabe den bedst mulige oplevelse for dig som golfspiller.

Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer og gæster i Svendborg Golf Klub skaber det bedste grundlag for klubbens forsatte udvikling og drift.

Som medlem vil du årligt modtage ét spørgeskema som vi håber du vil besvare. Vi vil også løbende spørger vores gæster. Det er afgørende at vi modtager netop din feedback omkring dine oplevelser i golfklubben.

 

Med Venlig Hilsen

Svendborg Golf Klub