Nyheder fra Svendborg Golf Klub

Klipning af græs på drivingrange

Mange har sikkert bemærket at varmen kommer nærmere, og at græsset gror! Og når græsset gror skal det klippes. Det er nødvendigt at klippe græsset på drivingrange, for at det er muligt at samle bolde op. Og for at klippe græsset, er det også nødvendigt at lukke for udslag på range.

Vi har de seneste år lukket rangen søndag eftermiddag, for at samle boldene, og så kunne greenkeeperne så slå græsset mandag morgen. Det har så medført at rangen har været lukket forholdsmæssigt længe.

Det prøver vi trænere nu at råde bod på. Vi har lavet en aftale med greenkeeperne om at vi selv klipper rangen umiddelbart efter at vi har samlet boldene. Dette medfører så at rangen vil være lukket i ca. 2 til 2 ½ time for derefter at åbne igen.

Rangen vil blive lukket på forskellige tidspunkter, men mest på tidspunkter hvor der ikke er så meget aktivitet i klubben, Når der er meget vækst i græsset, vil der være behov for op til 2 klipninger i ugen.

Vi vil informere på hjemmesiden, senest dagen før der skal klippes, under menuen ”Nyheder fra Pro”

Vi håber at vi kan tilfredsstille alle med denne løsning.

Med venlig hilsen

Trænerteam

Specialtilbud til greenfee gæster

I hele april måned kan alle greenfee gæster som spiller 18-huls banen, veksle deres greenfee bagmærke til gratis mad i restauranten. Det eneste du skal gøre, er at aflevere greenfee bagmærket i restauranten efter din runde.  Så vil de veksle denne til gratis mad. Tilbuddet gælder kun for gæster på 18-huls banen og altså ikke 9-huls banen. Vi håber at alle vores gæster vil benytte sig af tilbuddet.

Turneringskalender

Turneringskalenderen er lavet og du kan se datoerne i vores Turneringskalender 2014

Golfspilleren i Centrum

I vores bestræbelse på løbende at udvikle Svendborg Golf Klub har vi til glæde og gavn for vores medlemmer og gæster, valgt at indgå i et samarbejde med Dansk Golf Union og deres samarbejdspartner Raw Milk.

Golfspilleren i Centrum giver os mulighed for at øge opmærksomheden på den enkelte golfspillers oplevelse i vores golfklub og stræbe mod at skabe flest mulige positive ambassadører blandt klubbens medlemmer og gæster.

Vi ønsker, at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores medlemmer og gæsters oplevelse af Svendborg Golf Klub. Denne viden giver os en unik mulighed for at udvikle en organisation som hele tiden stræber mod at skabe den bedst mulige oplevelse for dig som golfspiller.

Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer og gæster i Svendborg Golf Klub skaber det bedste grundlag for klubbens forsatte udvikling og drift.

Som medlem vil du årligt modtage ét spørgeskema som vi håber du vil besvare. Vi vil også løbende spørger vores gæster. Det er afgørende at vi modtager netop din feedback omkring dine oplevelser i golfklubben.

 

Med Venlig Hilsen

Svendborg Golf Klub

Driving range er lukket idag ved middagstid

Pga boldopsamling og klipning af Driving Range, vil der være lukket for træningsbolde ved middagstid og ca. 2-3 timer frem. Vi beder om forståelse for dette.

Husk juniortræning starter imorgen

Som man har kunnet læse tidligere på hjemmesiden https://svendborggolfklub.dk/?p=543 så starter juniortræning op i morgen kl. 17.00. Vi glæder os til at se alle juniorerne tilbage på anlægget igen.

Nye juniorer starter op tirsdag d. 8 april kl. 17.00

Ambassadører til Golfens Dag søndag den 27. april 2014

Svendborg Golf Klub vil igen i år deltage i Golfens Dag, som afholdes søndag den 27. april.

I lighed med tidligere år, vil der blive annonceret i den lokale presse. I klubområdet vil gæsterne få

mulighed for at prøve golfslag på træningsbanen, prøve puttinggreen og prøve et par huller på 9-huls banen.

Desuden skal de naturligvis vises rundt i klubhusområdet.

Alle ambassadører vil få tilsendt en udførlig vejledning.

Klubben får brug for nogle ambassadører på dagen. Hver ambassadør vil få tildelt 3-4 gæster, som ambassadøren skal følge rundt til de forskellige aktiviteter, og gennem egen glæde for golfspillet skal hjælperen prøve at overbevise gæsterne om, at de naturligvis skal prøve golfspillet i Svendborg Golf Klub, således at gæsten afslutter med at tilmelde sig et prøvemedlemskab i klubben.

Det må påregnes, at det vil tage ca. halvanden time at vise et hold gæster rundt til de forskellige

aktiviteter. Afslutningsvis vil klubben byde på en forfriskning i klubhuset til dig og dine gæster.

Reserver allerede nu dagen og send en mail til en@svendborg-golf.dk med dit tilbud om at fungere som ambassadør.

Det er klubbens håb, at der kommer så mange gæster, at vi får brug for cirka 10 ambassadører.

Aktiviteterne vil blive gennemført i tidsrummet 9:00 til 13:00.

Junior Åbningsmatch

Kære juniorer
Husk Junior Åbningsmatch d. 6 april.

Du kan se invitationen på linket JuniorÅbningsmatch2014

Husk Tilmelding med angivelse af Hcp til Søren på: soren.bech@mail.tele.dk
Senest D. 27/3-2014

 

Reception i Svendborg Golfrestaurant

Lørdag d. 5 april holder Ove og Belinda reception, fra kl. 11:00 til 14:00 i Svendborg Golfrestaurant

Vi glæder os til at byde dem velkommen sammen med alle vores medlemmer.

Junior opstartsmøde 11 marts 2014 – Beslutningskoncentrat

Første træning 2014 bliver 1 april kl. 17.00, fra 8 april startes der op med nyt træningskoncept som blev præsenteret på mødet ved Head Pro Henrik Zacho.

Der blev stillet forslag til at Restauranten tilbød en juniormenu som kunne nydes efter træning af forældre og juniorer. Dette vil blive drøftet med restauranten.

Juniorudvalget fortalte om deres tiltag for sæsonen. De vil stå for en række sociale arrangementer og appellerede til at forældre og juniorspillere bakkede op og deltog i disse.

Første arrangement er åbningsmatch som afvikles 6. april, kl. 11.00  – Her håber vi at se så mange som muligt.

Klubben udarbejder en juniorfolder med informationer som især er målrettet forældre som ikke spiller golf, og nye juniorer. Den skal kunne bruges som opslag og som en form for telefonbog til klubben, trænerne og juniorudvalget.

Klubben forsøger at samle en oversigt med telefonnumre og e-mails på både juniorspilleren og forældrene således information kommer du til både juniorspilleren og forældre.

For de spillere som vil spille ranglisteturneringer, Distrikt tour osv. gælder følgende vilkår. matchfee betales af klubben, derudover modtager spilleren kr. 100,- til transport og fortæring. Klubben har fra Trænerteamet modtaget ekstra kr. 100,- således at samlet beløb pr turnering er kr. 200,- + matchfee.

Dem der ønsker at spille turneringer i 2014 skal sende en oversigt over de ønskede turneringer til sekretariatet hvorefter der tages stilling til hvor mange turneringer der kan ydes støtte til. Kriterierne for støtte vil være at man forsøger at støtte hver enkelt spiller ligeligt.