Nyt fra bestyrelsen (3)

Bestyrelsen holdt sit andet bestyrelsesmøde mandag, den 20.5.19. Der var desværre ikke kommet ros (smiley), men til gengæld et forslag fra Harry Frøsig Brun til forskønnelse af hul 18. Forslaget går i al sin enkelthed ud på at få (gen)etableret et springvand i søen. Formanden fremlagde forslaget for bestyrelsen, som bestemt er positivt stemt overfor et signaturhul 18, men som i første omgang vil få undersøgt, om evt. miljømæssige forhold kan lægge hindringer i vejen for etableringen af f.eks. et springvand. Udover dette vil bestyrelsen også undersøge muligheden for at etablere siddepladser omkring hullet, så interesserede kan møde f.eks. vores elitespillere med klapsalver, når de spiller ind på sidste hul i vigtige matcher. Mere om det senere.

Det nye styringssystem til vanding af banen er bestilt og på vej. Det glæder især vores dygtige greenkeepere med Kenneth i spidsen sig til. Til trods for de udfordringer, som greenkeeper staben dagligt kan stå overfor som f.eks. den nyligt opståede kortslutning i vandingsanlægget, så er der i den grad ros til det arbejde, der dagligt udføres på vores bane. 18 hullers banen står smukt og bliver beundret af både medlemmer og gæster. De frivillige på Par3 og 9 hullers banerne udfører også et fantastisk arbejde. Tak til alle jer, der er med til at gøre banerne så indbydende. Formandskabet bestående af Ulla Larsen og undertegnede vil snarest tage på besøg i greenkeepergården for også på den måde at vise vores interesse – og ikke mindst takke – for det flotte stykke arbejde, der bliver udført.

A pros pros ”vandingsproblemer” – så er vi blevet kontaktet af ejerne af huset ved hul 15, der har måttet konstatere, at der blandt vore (mandlige) medlemmer er nogle med – om ikke vandings- – så vandladningsproblemer. Naboerne beder så mindeligt om, at der IKKE ”vandes” i deres have/hegn. Der vil snarest blive opsat skilt(e), så denne opfordring ikke ”glemmes” (smiley).

Vagn Grønbjerg har sagt endeligt JA TAK (her skulle der også have været en lille smiley, men den kan Emil ikke få ind i Nyhedsbrevet (sur smiley) til at blive Frivilligkoordinator. Jeg er sikker på, at de frivillige, der klarer Par3 og 9 hullers banerne – og ikke mindst Christian Haldan – også af ham vil blive rost for deres fantastiske arbejde. Vi har i det hele taget en masse frivillige i klubben, som alle yder et enormt bidrag til fælles glæde. Tak til alle. Uden frivillige var vi i klubben ilde stedt.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at få et system, der kan være med til at synliggøre de frivilliges indsats, hjælpe med at fordele de forskellige arbejdsopgaver osv. Vi har et tilbud inde på et sådant IT system, men er i gang med at undersøge flere mulige løsninger. Mere om dette senere.

Udfordringen med ”det gule hus” ved driving range er forhåbentligt ved at blive løst. Der blev hurtigt nedsat en Task Force bestående af baneudvalgsformand Michael Dissing, suppleant til bestyrelsen Carl Andersen og Peter Hviid, der fik til ”opgave” at komme med løsningsforslag, der i hvert fald her og nu kan afhjælpe problemerne med driving range bolde i indkørsel, på taget og terrasserne i det gule hus. Michael Dissing er ved at få indhentet tilbud på plantning af træer og buske på Par3 banen, der hindrer udsynet fra driving range til greenen på Par3 banens hul 9 (og dermed ikke frister svage sjæle til bevidst at forsøge at slå over på denne green). Derudover arbejdes der på en mindre ”ommøblering” af driving range. Helt at undgå vildfarne bolde kan nok ikke lade sig gøre, men vi håber, at vi med disse tiltag vil kunne minimere hyppigheden – Damage Control – og vise klubbens gode vilje til at løse problemerne. Michael Dissing har fået selskab af Marianne Jensen (fra Tirsdagsdamerne) i Baneudvalget – et stort ønske fra udvalget har netop været ”feminint input”. Velkommen og tak til Marianne. Formandskabet (UG) holder møde med ejerne af det gule hus torsdag, den 23.5., hvor vi vil fortælle om vores tiltag, der forhåbentlig også vil vise vore naboer, at vi naturligvis er vores ansvar bevidst og vil gøre vores til at løse disse ”naboproblemer”.

Og når vi nu er ved de mange frivillige og deres uvurderlige bidrag, så skal det naturligvis også nævnes, at Churt Petersen (allerede yderst aktiv og hjælpsom i bl.a. Begynderudvalget) har sagt ja til at bidrage Bestyrelsens Controller, Jan Find Petersen, med råd og vejledning og hjælp indenfor økonomistyring. TAK til Churt.

Pedelfunktionen er søsat. Ove Pedersen og Dorthe Snitker blev på et møde den 14.5. officielt ”udnævnt” til varetagelse af den for os alle vigtige funktion. Lige p.t. hænger der en tavle på Emils kontor med opgaver, som vi meget gerne skal have udført (ad hoc opgaver der udføres, når pedellerne har tid til rådighed). Tavlen vil hurtigst muligt blive hængt op i det lille rum i gangen ved baderummene i klubhuset. Emil vil orientere mere præcist om dette.

Det nyligt afholdte Fredagsmatch blev atter en stor succes og bidrog til at øge fællesskabsfølelsen og glæden ved golf og godt samvær i vores klub. Tak for det – og tak til matchledelsen bestående af Ingeborg Ploug, Susanne Petersen og Christian Haldan. Vi er mange, der glæder os til den næste match allerede og håber, at der også kommer rigtigt mange såkaldte ”højhandicappere” med. Det, der jo netop kendetegner og er et væsentligt formål for Fredagsmatcherne, er jo netop, at det er en match for alle, en match, hvor den erfarne golfer og den (endnu) lidt uerfarne golfer kan spille sammen og hjælpe og lære af hinanden.

Bestyrelsen undersøger p.t. muligheden for at få stablet et aftenarrangement på benene, et arrangement der forhåbentlig også kan tiltrække en bred vifte af medlemmer og bidrage til klubfællesskabet, hvor bl.a. Graham Easter fra Benefit, et firma der udfører Golf Body Tests, vores egen Ebbe Vej plus forhåbentlig en mere (surprise – surprise) vil forsøge at gøre deltagerne bevidste om, hvad der kan hindre og fremme deres evner på golfbanen. Der vil komme info om arrangementets afholdelse i god tid. Umiddelbart satser vi på august måned.

HUSK endelig at komme med masser af ros og gode forslag senest 3 dage før tredje bestyrelsesmøde, der finder sted den 25.6. kl. 16 jvf mødeplanen på tavlen uden for administrations-/trænerkontorerne.

Svendborg, den 21. maj 2019

Ulla Larsen og Gitte Borgermann