Hjælp med små pedelopgaver

Klubben har fået gang i endnu et nyt lille udvalg som udfører mindre  ad hoc opgaver. Det kan .f.eks. være opsætning af brochureholder, opsætning af toiletrulleholdere, løvsugning mm.

De frivillige hjælpere kunne godt bruge lidt flere hænder, så har du lyst til at hjælpe til så henvend dig hos Emil i sekretariatet, så hjælper han dig videre.