Nyt fra bestyrelsen (2)

Som nævnt i første udgave af ”Nyt fra bestyrelsen” så afholder vi næste bestyrelsesmøde mandag, den 20.5.2019. Dette fremgår også af mødeplanen, som hænger på opslagstavlen i klubhuset.

Hvis nogle har masser af ros, så send det bare – og husk at det skal være os i hænde senest 3 dage før et bestyrelsesmøde, dvs. senest torsdag, den 16.5. Det gælder også, hvis nogle skulle have gode konstruktive forslag til fælles bedste i vores golfklub. Sendes til undertegnede på gitte1531@gmail.com.

Som det også blev nævnt i førsteudgaven, så vil vi i bestyrelsen om ikke færdigbehandle, så i hvert fald debattere forslagene og melde tilbage til afsenderen.

Svendborg, den 13.5.2019

Gitte Borgermann