Nyt EGA Handicap system

Onsdag den 28/10 deltog Svendborg Golf Klub i regionalmøde med Dansk Golf Union. Her blev vi præsenteret for spændende trends og andre tendenser som kan hjælpe os med at udvikle klubben. Dette vil vi løbende gennemføre, dog vil vi allerede nu løfte sløret for de væsentligste ændringer i EGA handicap systemet som blev præsenteret i går. Hovedpunkterne siger følgende.

1. EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap på 72

2. ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap” benævnes nu Klubhandicap

3. Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen

4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,4

5. En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.

6. Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til. Før blev man justeret i forhold til medianen

7. Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2)

8. En engelsk version med danske tilrettelser samt dansk vejledning udgives

 

Du kan læse mere om ændringerne her EGA Handicapregler 2016-2019