18 hullers banen.

 

NY status på banen – mandag d. 13/3 2017.

Der kan nu spilles til sommergreens på hele ”vinterbanen” – det vil sige hul 1 og 11-18.

Og der arbejdes på højtryk fra greenkeeperne, for at gøre hele anlægget klar.

Dog kan lave temperaturer stadig give restriktioner på spil – specielt om morgenen og op ad formiddagen. Derfor laves der blokeringer i golfbox, som ophæves om morgenen når greenkeeperne har vurderet banen/ greens.

 

Husk at lægge tørv på plads og rette nedslagsmærker op.

 

Baneudvalget