Indkaldelse Ordinær Generalforsamling

Vi afholder vor ordinære generalforsamling torsdag, den 6. april 2017 kl. 19.00 i restauranten i klubhuset, Tordensgårdevej 5, 5700 Svendborg med følgende Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag – Ingen

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer

  1. Vagn Grønbjerg – modtager genvalg
  2. Niels Kristian Skov – modtager ikke genvalg
  3. Jan Find Pedersen – modtager genvalg

Suppleanter

 1. Nyvalg
 2. Nyvalg
 3. Valg af revisor
  1. Lilly Jeppesen, RevisorGruppen – modtager genvalg

Eventuelt