Svendborg Golf Klub og Sander Zacho Golf ApS ophører samarbejdet efter sæsonen

Efter syv års samarbejde mellem Sander Zacho Golf ApS og Svendborg Golf Klub, opsiges samarbejdet efter gensidig aftale til udløb den 31/12-2017

Klubben vil i den kommende tid udarbejde en profil for den nye træner.