Vedr. flow på banen

For at sikre et godt flow på banen skal jeg hermed repetere lidt om etikette fra golfreglerne samt give et par tips til, hvordan man kan hjælpe til med at skabe et sådant.

  • Overhold og bekræft din starttid – Vi oplever desværre indimellem, at folk går ud på banen uden at have bestilt og bekræftet den reserverede tid. Andre går ud, hvis de ser et ”hul.” Hvis dette hul findes imellem to starttider, kan det skabe et større pres på banen og man risikerer, at folk, som har bestilt og bekræftet deres tid, skal vente med at slå ud og dermed ikke kan overholde starttiden.
  • Slå jer gerne sammen – I weekenderne ser vi tit, at der går mange tobolde ud. Se eksemplet på billedet efter denne tekst. I Svendborg tillader vi alt fra èn til fire spillere i en bold. Skulle man have lyst til at booke sig på en starttid, hvor der er plads, står det alle frit for. Baseret på egne erfaringer er det ofte en god oplevelse at spille med andre, end dem man plejer. Derfor en opfordring til at man slår sig sammen, hvis det er muligt.
    tidsbestilling

Spiller man en tobold i en periode med mange tre- og firebolde, opfordrer vi ligeledes til tålmodighed fra tobolden, da den naturligt vil gå hurtigere, men måske ikke kan lukkes igennem grundet pres på banen og det naturlige brud i rytmen, det vil forårsage.

 

  • Hav tålmodighed – Den officielt anbefalede rundetid for en trebold på 18-hulsbanen er 4 timer og 2 minutter. På 9-hulsbanen er den 1 time og 52 minutter for de ni huller. Gennem sæsonen har vi ført lidt statistik på diverse bolde ud fra starttid og hvornår, vi har set dem på 18. henholdsvis 9. green. Det viser sig, at de fleste bolde, uanset samlet hcp, har ligget omkring disse tider, hvilket vi anser som tilfredsstillende. Dog kan det ske, at nogle bolde, igen uanset samlet hcp, er længere tid om at spille runden og her henviser vi til de regler for etikette, som gengives senere i nedenstående tekst.
  • Mød hinanden med positivt sind – Skulle man være af den overbevisning, at der er hul foran bolden foran og man derfor burde kunne lukkes igennem, så start gerne med en høflig forespørgsel, når man nærmer sig bagfra. Starter man med at råbe eller møde andre spillere negativt, opstår der ofte en unødig diskussion.Den positive tilgang fører generelt til, at man bliver lukket igennem.
  • Desuden har vi også baneservice på anlægget, som kan hjælpe til med at sikre flowet på banen. Tal med dem, såfremt der er problematiske situationer med rytmen.Disse gode råd kombineret med Golfreglernes beskrivelse af god etikette for spilletempo bør være med til at sikre, at flowet på bane bliver godt og tilfredsstillende for alle spillere.

SPILLETEMPO
Spil i godt tempo og hold trit
Spillere bør spille i et raskt tempo. Komiteen kan fastsætte retningslinjer for spilletempo, som alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.

Vær parat til at spille

Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen.

Tabt bold

Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid.
Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i fem minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved at gå igennem, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen er passeret og uden for rækkevidde.

Fortrinsret på banen

Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo. En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde. Begrebet ”gruppe” omfatter også en enlig spiller.

Uddrag fra Golfreglerne og Amatørreglerne (som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association)