Skån nybeplantningen på SGK’s anlæg

Der er plantet over 500 nye træer, alle med støttepæle, og disse skal gerne have den bedst mulige start.

Der skal droppes fri fra træer med støttepæle. Hvis en spillers bold ligger ved et træ med støttepæl, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, skal spilleres tage lempelse jf. regel 25-1.

OBS OBS

På enkelte huller SKAL nærmeste droppezone (i semirough) anvendes – i stedet for lempelse jf. regel 25-1.

Det drejer sig om hul 3, hul 12, hul 14 og hul 16 på 18 hulsbanen. På 9-hulsbanen drejer det sig om hul 2 og hul 5.