Sidste nyt fra bestyrelsen

Her er lidt informationer fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har besluttet, at der holdes generalforsamling i Svendborg Golf Klub torsdag d. 20. august 2020 kl. 19.00, hvis forsamlingsforbuddet bliver hævet både i juni og i august, som varslet.  Man skal tilmelde sig generalforsamlingen via Golfbox, så vi ved, hvor mange der kommer. Dagsordenen bliver sendt ud senest 14 dage før.

Thomas Kristensen har valgt at træde ud af bestyrelsen, vi siger tak til Thomas for samarbejdet.

Vi har fået henvendelser om der har været holdt bestyrelsesmøder det seneste halve år, og ja det har der. Referaterne har desværre ikke været lagt op på hjemmesiden og det beklager vi, men det er de nu. Bestyrelsen har arbejdet med at få den daglige drift til at køre og fra januar til nu har det været en travl tid med først manglende og så nye folk både i sekretariatet og på træner posten. Corona-situationen har krævet mange ressourcer af alle, men sekretariatet er ved at komme igennem de mange opgaver, der har ligget og ventet.

Nu er Corona smittetrykket på så lavt, at golfbanen og klubhuset er åbnet med de restriktioner, som Sundhedsstyrelsen foreskriver. Dog er forsamlingspåbuddet stadig på 50 personer.

Vi lukker omklædningsrummene op, foreløbig bliver det resten af juni og juli, hvor der kommer greenfee gæster. Omklædningsrummene skal rengøres hver dag, og det er en merudgift. De mange udgifter som Corona-situationen har medført, samt manglende indtægter, får os til at være forsigtige med yderligere udgifter.

Søndag d. 21. juni holdt klubben Golfens Dag. Der kom 56 til Golfens dag, alle nysgerrige og 24 købte et prøvemedlemsskab og en håndfuld juniorer er begyndt til juniortræning. Tak til de mange hjælpere, som samtidig var gode ambassadører for klubben.

Så er turneringerne er ved at komme i gang igen, og der er afholdt en Fredagsturnering og en Midsommerturnering. Der har været stor interesse, men turneringer holdes kun med 50 deltagere pga. forsamlingsforbuddet.

De bedste golfhilsener

Ulla Larsen
Formand