Nyt fra Baneudvalget

Frivilligheden blomstrer fortsat i Svendborg Golf Klub

Vores skønne golfklub nyder i den grad godt af, at rigtigt mange medlemmer har meldt sig ind i korpset af frivillige, der på  utallige måder gør en kæmpe indsats for, at vi alle sammen både kan nyde de smukke baner, deltage i forskellige klubarrangementer og KIK’er, opholde os i et dejligt klubhus og i det hele taget trives i klubben. Der er ingen tvivl om, at de frivilliges indsats er vigtig og måske i disse Coronatider endnu vigtigere og kan være med til at holde de røde tal væk fra bundlinjen.

Den sidste nye frivilliggruppe, der blev etableret, er gruppen af hjælpere, der sørger for, at vores Par 3 banne og 9 huls banen, Driving Range og alt klippet rough på 18 huls banen bliver passet til punkt og prikke. Der ydes en kæmpe indsats af de frivillige, og deres arbejde er også i allerhøjeste grad med til at gøre Svendborg Golf Klub til en attraktiv klub, ikke bare for medlemmerne, men også for nye golfere og gæster udefra. Under ledelse af en af vores erfarne greenkeepere i samarbejde med klubbens chefgreenkeeper, er nu en hel del frivillige blevet ”omskolet” og har lært at styre de store maskiner, til stor glæde både for klubben og dem selv.

Den 14 mands store gruppe af frivillige greenkeepere er et ”skønt sammensurium” af mennesker med forskellige erfaringer at byde ind med. I gruppen er der bl.a. tidligere landmænd, folk der i deres gamle erhverv har arbejdet med store maskiner og i det hele taget en gruppe, som hurtigt er kommet ind i greenkeeper arbejdet. Kendetegnende er, at ingen af de nye greenkeepere er bange for at prøve nyt, de tager alle udfordringer op med et smil.

Udover greenkeeper gruppen har vi to frivillige, der tager sig af beskæring af de 500 nye træer. Så alt i alt har vi i klubben med andre ord en gruppe på 16 mand, der arbejder med pasning af baneanlægget.  Tilsammen lægger gruppen i gennemsnit 50 arbejdstimer i klubben om ugen.

Samarbejdet mellem de ”nye” frivillige greenkeepere og Kenneth Andersen og hans professionelle team af greenkeepere går fremragende. Der er helt klart tale om en win-win situation her, hvor der absolut er gensidig respekt for hinandens arbejde.

At kunne etablere et sådant korps af frivillige greenkeepere er ikke kun et plus for alle golfspillerne, men bestemt også for klubben generelt. I lighed med de mange øvrige frivillige bidrager også de frivillige greenkeepere til en forbedret økonomi i klubben. Det sættes der stor pris på.

Svendborg Golf Klub, juni 2020
Baneudvalget